Håndværkerrelaterede branchekoder

Der er forskel på prisen for adgang til genbrugspladsen afhængig af virksomhedens branchekode.

Se her, hvilke branchekoder Affaldsbekendtgørelsen definerer som håndværkerrelaterede.

Det gælder for alle nedenstående branchekoder, at prisen for et mærkat er 5.600.kr. eksklusive moms.

Branchekoderne er jævnfør seneste opdatering.

Forhøjede branchekoder 

(håndværkere og anlægsgartnere)

 

41.10.00            

Gennemførelse af byggeprojekter

41.20.00

Opførelse af bygninger

42.10.00

Anlæg af veje og jernbaner

42.20.00

Anlæg af ledningsnet

42.90.00

Anden anlægsvirksomhed

43.12.00

Forberedende byggepladsarbejder

43.13.00

Funderingsundersøgelser

43.21.00

El-installation

43.22.00

VVS- og blikkenslagerforretninger

43.29.00

Anden bygningsinstallationsvirksomhed

43.31.00

Stukkatørvirksomhed

43.32.00

Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed

43.33.00

Udførelse af gulvbelægninger og vægbeklædning

43.34.10

Malerforretninger

43.34.20

Glarmestervirksomhed

43.91.00

Tagdækningsvirksomhed

43.99.10

Murere

43.99.90

Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering

81.30.00

Landskabspleje

42.11.00

Anlæg af veje og motorveje

42.12.00

Anlæg af jernbaner og undergrundsbaner

42.13.00

Anlæg af broer og tunneller

42.21.00

Anlæg af ledningsnet til væsker

42.22.00

Anlæg af ledningsnet til elektricitet og kommunikation

42.91.00

Anlæg af vandveje, havne, diger og dæmninger