Husholdninger

På disse sider kan du læse om de forskellige slags affald en normal husstand genererer - og hvordan du skal håndtere det. Du kan også læse om de forskellige ordninger, for eksempel om kommunens genbrugspladser og ordningen for storskrald.

Genbrugspladser

Kommunens 4 genbrugspladser modtager alt sorteret affald, som ikke er restaffald eller uhygiejnisk affald.

Sortering

Her kan du læse om, hvad du må lægge i beholderne til henholdsvis papir og emballage.

Beholdere

Hvis du har brug for en ny beholder, kan du på denne side læse, hvad der er at vælge mellem.

Papir, Metal, Glas, Plast

Hver 4. uge tømmer vi din genbrugsbeholder: papir og glas, metal og hård plastik.

Organisk affald

Vi skal alle sortere vores organiske affald. Er du ikke i gang endnu, så kommer det nok snart :-)

Restaffald

Restaffald er det affald du kommer i skraldeposen, når du har sorteret alt fra til organisk affald og til genbrug.

Farligt affald

Affald, der kan skade miljøet eller er sundhedsskadeligt, skal afleveres som farligt affald.

Storskrald

Vi henter storskrald 10 gange om året. Bestil afhentning senest to dage før, storskraldsbilen kører i dit distrikt.

Haveaffald og kompost

På denne side kan du læse, hvorfor det er et hit for din have at kompostere haveaffald hjemme.

Vintervejr og affald

På denne side kan du følge med i alt der har med vintervejr og afhentning af affald at gøre. Så snart vi har nyt om aflysninger, annoncerer vi det her.

Bygge- og anlægsaffald

Her kan du finde information om sortering, håndtering og anmeldelse af bygge- og anlægsaffald.