Beholdere og priser

Hvis du har brug for en ny beholder, kan du her se, hvad der er at vælge mellem. Og du kan også vælge, hvor tit vi skal tømme dit restaffald.

Alle husstande i Randers Kommune skal have hentet restaffald og organisk affald og emballage/papir. Vi anbefaler altid dobbeltbeholderne. De er billigere og kapaciteten er som regel også større end for eksempel en 110 l papirsæk, eller når det drejer sig om genbrug de 4 grønne kassetter i træstativet.

Restaffald og organisk affald

Du kan få tømt din beholder til restaffald enten hver uge eller hver 14. dag. Det organiske affald tømmes hver 14. dag. Priserne er for 2017.

Bestilling og levering af beholderne til restaffald (inklusive eventuelt skift af tømmefrekvens) koster 200 kr. Skal du kun have skiftet tømmefrekvensen af afhentning af restaffald koster det 100 kr.

Hvis du har brug for en ny beholder, kan du i 'Beholder- og prisoversigten' se, hvad der er at vælge mellem. Bestilling af nye eller ændring af gældende ordninger kan du lave via vores selvbetjeningsløsning MIT AFFALD, under rubrikken 'Til- og afmelding'.

MIT AFFALD

Emballage og papir til genbrug bliver hentet hver 4. uge.

Der er ingen udgifter ved skift eller supplering af genbrugsbeholderen.


Sådan ser beholderen ud, når du løfter låget på dobbeltbeholderen. Her kan også se skillevæggen, der separerer de to slags affald.

Her finder du gode tips og råd til, hvordan du sparer på din skraldespand