Hvor skal skraldespanden stå?

Din skraldespand skal stå, så skraldemanden nemt kan komme til at tømme den. Derfor er der nogle krav, der skal sikre, at han har et ordentligt arbejdsmiljø.

Du kan bruge denne tjekliste for at se om adgangsforholdene er i orden - det er grundejerens ansvar, at de er. Hvis du ønsker mere præcise angivelser, skal du kigge i Randers Kommunes regulativ for husholdningsaffald (bilag 1).

  • Står din skraldespand på et plant og stabilt underlag?
  • Har du flere beholdere, står de så samlet?
  • Er der plads nok omkring skraldespanden til at skraldemanden kan arbejde uhindret?
  • Er adgangsvejen bred nok til kørsel med en kærre eller minicontainer? (Ved stativer og 2-hjulede containere min. 90 cm bredde og ved 4-hjulede containere min. 100 cm bredde.)
  • Er der overalt en frihøjde på min. 220 cm?
  • Er der kun 1 låge/dør på adgangsvejen, og kan den stå åben af sig selv?
  • Er adgangsvejen ryddet for legetøj, cykler, sne og andet?
  • Er der et jævnt og fast underlag på adgangsvejen som fx fliser, asfalt eller lignende?
  • Er adgangsvejen uden trin?
  • Er adgangsvejen uden stejle stigninger? (max. 1:10)

Hvis du ikke kan finde en placering, der lever op til tjeklisten, skal du selv sætte affaldet frem til vejen på afhentningsdagen. Du kan kontakte affaldskontoret på adressen affald@randers.dk og lave en sætte frem aftale.

Husk også at skovle sne og beskære buske og træer

I vinterperioden skal du huske at rydde for sne og at gruse, hvor det er nødvendigt. Husk at skraldemanden skal kunne køre affaldet helt fra dér, hvor du har sat skraldet

og ud til skraldebilen. Derfor er det også nødvendigt at lave passager gennem eventuelle snevolde ved for eksempel kantsten. Læs mere på Skovlsne.dk

Du skal også huske at buske og træer skal beskæres, så de ikke vokser ind over adgangsvejen. Endelig er det vigtigt at der er orienteringslys, så skraldemanden kan finde frem til stativerne hele året rundt.