Spar på skraldespanden - og spar penge!

Hvis du har ekstra plads i din skraldespand hver gang du får tømt, er der måske mulighed for at skifte til en billigere tømningsordning.

Du kan spare penge ved at skifte til en mindre skraldespand, som passer til dit behov. Hvis du får skraldespanden tømt hver uge, kan det i de fleste tilfælde svare sig at skifte til 14. dagestømning, også selvom du så måske har brug for en lidt større skraldespand.

Se de forskellige beholdere og priserne på tømning ved at klikke på den røde kasse øverst i højre side. Vær opmærksom på at de firhjulede containere (400 og 600 l) kræver plant underlag.

Eksempler

De fleste med en 110 l sæk med ugetømning vil kunne nøjes med en 180 l container med tømning hver 14. dag. Der er samlet set lidt mindre plads til affaldet i containeren, men til gengæld er den meget lettere at pakke. Prisforskel: ca. 350 kr. pr. år.

Prisforskel på 110 l sæk med tømning hver 14. dag i stedet for hver uge: Ca. 660 kr. pr. år. 

Hvis du vil skifte beholder eller ændre tømningsfrekvens....

skal du kontakte Affaldskontoret.

Det er kun ejendommens ejer, der kan lave ændringer i ejendommens tilmeldinger. Det skyldes at prisen bliver justeret på ejerens ejendomsskattebillet. Derfor skal lejere kontakte deres udlejer.

Sorter efter Affaldspyramiden!

Det giver det bedste resultat for både miljøet og din økonomi, hvis du sorterer efter affaldspyramiden - meget i bunden, mindre i midten og kun en lille bitte smule i toppen.

Når du sorterer efter Affaldspyramiden betyder det:

  1. at du afleverer alt elektronik og farligt affald til specialbehandling (f.eks. ved at bruge miljøkassen og viceværtordningen eller genbrugspladsen (container 1-3 samt 26), eller ved at stille dit elektronik ud til storskrald)

  2. at du sorterer så meget affald som muligt fra til genanvendelse (bunden af pyramiden). Det vil sige at du lægger papir samt rengjort emballage af metal, glas og plastik i genbrugsbeholderen. Grønt affald skal helst i kompostbeholderen. Dit øvrige genanvendelige affald afleverer du i de relevante containere på genbrugspladsen. På den måde udnytter vi bedst resurserne bedst muligt, og du slipper for at det fylder i din skraldespand. 

  3. Hvis det, der ikke kan genanvendes, kan brænde, må du lægge det i skraldespanden eller containerne til brændbart (midten af pyramiden). Eneste undtagelse er pvc, som udvikler syre, når det brændes af. Når affaldet brændes, udvindes varme og energi, men det er stadig bedst at genanvende.

  4. Det affald, som hverken kan brænde eller genanvendes, må deponeres (toppen af pyramiden). Det betyder at det lægges i et sikret hul i jorden. Det er en både dyr og træls løsning, som vi kun skal bruge, når der ikke er andre udveje.