Bygge- og anlægsaffald

Her kan du finde information om sortering, håndtering og anmeldelse af bygge- og anlægsaffald.

Anmeld dit bygge- og anlægsaffald

Du skal anmelde dit bygge- og anlægsaffald, hvis der opstår mere end 1 ton affald eller arbejdet berører mere end 10 m2Bygge- og anlægsaffald kan bl.a. være asbest, brokker, gipsplader, isolering, jern og metal, plast (flere slags), tagpap, tegl, træ, vinduer og meget andet.

Særlige regler for PCB

Særlige regler gælder for arbejder, der berører bygninger og anlæg, der er opført eller renoveret i perioden 1950-1977. Er bygninger og anlæg opført eller renoveret i perioden 1950-1977 er der risiko for, at de indeholder PCB. Derfor skal der foretages screening og evt. kortlægning (jf. affaldsbekendtgørelsens §§ 78 og 79). Ligeledes skal foretages anmeldelse af byggearbejdet inden det påbegyndes.

Læs mere om håndtering af PCB her eller på www.pcb-guiden.dk

Nedenfor kan du anmelde dit byggeaffald og indsende et screeningsskema for PCB.

Anmeldelse af byggeaffald, PCB og forurenende aktiviteter

Når anmeldelsen er modtaget, anviser Randers Kommune dit affald.

Har du fået anvist dit affald til deponi?

Så skal affaldet deklareres inden aflevering på Randers Affaldsterminal.

Indberet affaldsdeklaration

Få hjælp til at deklarere

Se positivlisten

Der kan være en sagsbehandlingstid på op til 5 arbejdsdage for accept af modtagelse af affaldet.

Øvrige farlige stoffer

Der er gennem tiderne anvendt andre miljø- og sundhedsskadelige stoffer i forbindelse med bygge- og anlægsaktiviteter. Det gælder f.eks. asbestholdige materialer (tagplader, lim mv.) og tungmetaller i maling og klinker (bly, cadmium, kviksølv mv.).

Støder man på sådant i forbindelse med nedrivning eller renovering, skal der foretages registrering og fjernelse heraf. Randers Kommune anviser korrekt bortskaffelse af affaldet.