Farligt affald

Affald, der kan skade miljøet eller er sundhedsskadeligt, skal afleveres som farligt affald.

Om farligt affald

Affald, der kan skade miljøet eller er sundhedsskadeligt, skal afleveres som farligt affald.

Miljøkasse

Miljøkassen er en rød plastikkasse til opbevaring og transport af farligt affald. Hvis din husstand har egen skraldespand, kan du få kassen hentet af skraldemanden.

Viceværtordningen

Noget af vores affald indeholder stoffer, som selv i små mængder kan gøre skade på mennesker og miljø. Noget af dette affald indeholder også værdifulde resurser, som skal genanvendes. Derfor har vi lavet en viceværtordning for beboere i boligforeninger, ejerforeninger og lignende. Ordningen går ud på, at en udpeget affaldsansvarlig (for eksempel vicevært) modtager farligt affald og kasseret småt elektronik fra beboerne, og opbevarer det i et aflåst rum.