Farligt affald

Affald, der kan skade miljøet eller er sundhedsskadeligt, skal afleveres som farligt affald.

Om farligt affald

Affald, der kan skade miljøet eller er sundhedsskadeligt, skal afleveres som farligt affald.

Miljøkasse

Miljøkassen er en rød plastikkasse til opbevaring og transport af farligt affald.

Viceværtordningen

Hvad er en viceværtordning? Og hvordan får jeg sådan én?