Farligt affald

Affald, der kan skade miljøet eller er sundhedsskadeligt, skal afleveres som farligt affald.

Om farligt affald

Affald, der kan skade miljøet eller er sundhedsskadeligt, skal afleveres som farligt affald. Det skal vi for vores egen og vores børns skyld.

Miljøkasse

Miljøkassen er en rød plastikkasse til opbevaring og transport af farligt affald. Bor du i villa kan du bestille en miljøkasse - helt kvit og frit.

Viceværtordningen for farligt affald

Vil du stå for at samle farligt affald fra din ejendom eller villavej? Vi leverer indsamlingsmateriel og kommer og henter det farlige affald, når du bestiller.