Eksempler på farligt affald

Affaldstyper, der er markeret med en *, er så farlige at også den tomme emballage også skal afleveres til specialbehandling!