Genbrugspladser

Kommunens 4 genbrugspladser modtager alt sorteret affald, som ikke er restaffald (dagrenovation) eller uhygiejnisk affald.

Genbrugspladser og åbningstider

Kommunens 4 genbrugspladser modtager alt sorteret affald, som ikke er restaffald (dagrenovation) eller uhygiejnisk affald.

Hvad må du aflevere?

På genbrugspladsen må du aflevere alt affald, som ikke er restaffald (dagrenovation). Det vil sige at affaldet ikke må indeholde madrester eller på anden måde være uhygiejnisk. Affaldet skal være sorteret og skal afleveres i de rigtige containere eller afsætningspladser.

Pak traileren

Det er en fordel for dig at sortere dit affald hjemmefra. Så er turen på genbrugspladsen og arbejdet med at fordele affaldet i de rigtige containere hurtigt klaret.

Økonomien i det

Det er en fordel for dig at sortere dit affald hjemmefra. Så er turen på genbrugspladsen og arbejdet med at fordele affaldet i de rigtige containere hurtigt klaret.

Hvorfor kun klare sække?

Hvorfor skal jeg bruge klare sække, når de er meget dyrere end de sorte?!?

Genbrugsbutikker på genbrugspladserne

På genbrugspladserne i Randers og i Langå drives to genbrugsbutikker, der sælger indleverede effekter, der er for gode til at blive smidt ud