GenBrugen

GenBrugen på Randers Genbrugsplads har åbent for salg den første lørdag i hver måned. Du kan aflevere effekter til GenBrugen i hele genbrugspladsens åbningstid.

Salg fra GenBrugen

Genbrugen holder åbent for salg den 1. lørdag i hver måned kl. 10.00-15.00. Kommer du i bil, så sørg for at parkere den, så den ikke står i vejen for nogen.

Aflevering af ting til GenBrugen

Hvis du også vil aflevere ting til GenBrugen, kan du gøre det i hele genbrugspladsens åbningstid. Stil tingene på bordet udenfor under halvtaget, så stiller pladsmanden det indenfor, når han kommer forbi.

 

Nogle af tingene bliver solgt i byens genbrugsbutikker

GenBrugen får flere ting mellem salgsdagene end bygningen kan rumme. Derfor kommer Mødrehjælpen og Kirkens Korshær jævnligt og henter effekter til deres genbrugsbutikker. På trods af det er GenBrugen stuvende fuld af spændende, nye effekter hver gang det bliver salgsdag.

Randers Affaldsterminal og Y´Men´s klubberne i Randers står bag

GenBrugen er blevet til i samarbejde mellem de tre Y´s Men´s klubber i Randers og Randers Affaldsterminal. Randers Affaldsterminal stiller bygningen til rådighed, mens Y´s Men´s klubberne sørger for alt det praktiske.

 

Overskuddet går til humanitære organisationer

Overskuddet deles ud til humanitære organisationer, som gør en indsats for de svageste borgere i Randers Kommune. Y´s Men's klubberne i Randers modtager gerne ansøgninger fra humanitære organisationer, som ønsker at komme i betragtning. 

Ansøg om bidrag

Næste gang, Y’s Men's klubberne deler penge ud, er den 25. november, og sidste ansøgningsfrist er den 1. november. Organisationer, der ønsker at søge om et bidrag, kan skrive til mailadressen genbrug.randers.ysm@gmail.com og forklare, hvad det ansøgte beløb skal bruges til.

Du kan også følge med i hvad der sker i GenBrugen på Facebook