Genbrugspladser og åbningstider

Kommunens 4 genbrugspladser modtager alt sorteret affald, som ikke er restaffald (dagrenovation) eller uhygiejnisk affald.

Du skal selv sortere dit affald og læsse det i de rigtige containere efter skiltningen og personalets anvisninger. Du kan frit vælge hvilken af de fire genbrugspladser du vil bruge.

På genbrugspladserne er der kun adgang for biler under 3.500 kg, gerne med trailer. Det er forbudt at klunse på pladsen, og anvisninger fra personalet skal følges. Husk hvis du benytter sække, skal det være klare plastiksække.

Kommunens genbrugspladser:

 

Helligdage

Alle genbrugspladser har lukket: 

1. januar
24., 25., 26. og 31. december
De øvrige helligdage og Grundlovsdag er der åbent, hvis helligdagen falder på en dag, hvor der også ville være åbent, hvis det ikke var helligdag. Åbningstiden er på disse dage kl. 10.00-16.00.

Randers Genbrugsplads

Ørneborgvej 28, 8960 Randers SØ

Mandag-fredag ...........10.00-18.00 
Lørdag ......................10.00-16.00 
Alle søndage i månederne april - september ...10.00-16.00

Asferg Genbrugsplads

Asferg Genbrugsplads

Hulvejen 3, Asferg, 8990 Fårup

Mandag-fredag ...........10.00-18.00 
Lørdag ......................10.00-16.00 
Første søndag i månederne april - september ...10.00-16.00 

Langå Genbrugsplads

Langå Genbrugsplads

Kærsangervej 12, 8870 Langå 

Mandag-fredag ...........10.00-18.00 
Lørdag ......................10.00-16.00 
Første søndag i månederne april - september ...10.00-16.00 

Øster Tørslev Genbrugsplads

Ø. Tørslev genbrugsplads 

Udbyhøjvej 506, Ø. Tørslev, 8983 Gjerlev 

Mandag-fredag ...........10.00-18.00 
Lørdag ......................10.00-16.00 
Første søndag i månederne april - september ...10.00-16.00