Kommunens genbrugspladser

Kommunen har fire genbrugspladser. Her finder du adresser og åbningstider.

Genbrugspladserne modtager alt sorteret affald, som ikke er restaffald eller uhygiejnisk affald. Du skal selv sortere dit affald og læsse det i de rigtige containere efter skiltningen og personalets anvisninger. Du kan frit vælge hvilken af de fire genbrugspladser du vil bruge.

På genbrugspladserne er der kun adgang for biler under 3.500 kg, gerne med trailer. Det er forbudt at klunse på pladsen, og anvisninger fra personalet skal følges. Husk hvis du benytter sække, skal det være klare plastiksække.

Kommunens genbrugspladser:

Helligdage

Alle genbrugspladser har lukket:  24., 25., 26., 31. december og 1. januar 

De øvrige helligdage og Grundlovsdag er der åbent, hvis helligdagen falder på en dag, hvor der også ville være åbent, hvis det ikke var helligdag. Åbningstiden er på disse dage kl. 10.00-16.00.

Find din genbrugsplads

Randers Genbrugsplads

Ørneborgvej 28, 8960 Randers SØ

Mandag-fredag     10.00-18.00 
Lørdag                 10.00-16.00 

Fra april til september er der søndagsåbent fra 10.00-16.00

Asferg Genbrugsplads

Hulvejen 3, Asferg, 8990 Fårup

Mandag - fredag   10.00 -18.00 
Lørdag                   10.00 -16.00 

Fra april til sep. er der åbent den første søndag i måneden fra 10.00 til 16.00 

Langå Genbrugsplads

Kærsangervej 12, 8870 Langå 

Mandag - fredag   10.00 -18.00 
Lørdag                   10.00 -16.00 

Fra april til sep. er der åbent den første søndag i måneden fra 10.00 til 16.00 

Øster Tørslev Genbrugsplads

Udbyhøjvej 506, Ø. Tørslev, 8983 Gjerlev 

Mandag - fredag   10.00 -18.00 

Lørdag                   10.00 -16.00 

Fra april til sep. er der åbent den første søndag i måneden fra 10.00 til 16.00