Hvad må du aflevere på genbrugspladsen?

På genbrugspladsen må du aflevere alt affald, som ikke er restaffald. Det vil sige indeholde madrester eller andet uhygiejnisk affald.

Affaldet skal være sorteret og skal afleveres i de rigtige containere eller afsætningspladser.

Du kan aflevere over 30 forskellige typer affald

Se alle typerne i linkboksen 'Sortér rigtigt'. De 4 genbrugspladser er ikke indrettet på samme måde. Derfor kan der være forskel på, hvor mange containere, der er opstillet. Der er for eksempel kun containere til plasthavemøbler på pladsen i Randers. Følg skiltningen på pladserne.

Oversigten findes også som linkboks på engelsk.

Ting, der er for gode til at smide ud

Hvis du vil af med ting, der er i god stand, og som er for gode til at smide ud, kan du her finde måder at aflevere dem på, så andre kan få glæde af dem. Du kan give det til GenBrugen - vores genbrugsbutik på genbrugspladsen i Randers.

Er du i tvivl så spørg

For at så meget som muligt af affaldet kan genanvendes, er det vigtigt at det er sorteret korrekt. Spørg personalet på pladsen hvis du er i tvivl.

Eller tjek folderen Sortér rigtigt.