Hvad sker der med affaldet?

Læs her, hvad vi gør med det affald, du afleverer på genbrugspladsen

 

 

 

 

     Småt brændbart

 

     Haveaffald

 

     Pap

 

     Træ

 

    Hård plast

 

    Elektronik

 

    Farligt affald

 

     Papir 

 

     Deponi