Beholdere og poser

Organisk affald fylder typisk 10-30 % af indholdet i en skraldespand. Mange kan derfor nøjes for en mindre beholder til restaffald.

Og jo mindre beholder til restaffald du har, jo billigere bliver det – især hvis beholderen til restaffald kun skal tømmes hver 14. dag.

Som udgangspunkt anbefaler vi derfor, at husstanden får to beholdere med skillerum i midten.

  • Den ene beholder har plads til 120 liter organisk affald og 120 liter restaffald. Den er billigere at få tømt end affaldssækken. Du vælger selv, om du vil have den tømt hver uge eller hver 14. dag.
  • Den anden beholder har plads til 120 liter emballage (metal, glas og papir) og 120 liter papir. Den bliver tømt hver 4. uge.

Hvis du gerne vil beholde dit træ- eller trådstativ og de grønne kassetter, må du gerne det. Så skal du vælge enten en 140 l eller 240 l beholder til organisk affald. De tømmes hver 14. dag. Beholderne med skillerum er udstillet på alle genbrugspladserne i Randers Kommune. Som husejer kan du også se dem på det bestillingskort, du får, når du skal vælge beholder. Beholderne bliver tømt af en to-delt skraldebil, så affaldstyperne ikke bliver blandet ved afhentning.


Sådan ser beholderen ud, når du løfter låget. Bemærk skillevæggen, der adskiller affaldstyperne.

Poser og hvornår får vi nye?

Vi udleverer grønne poser til det organiske affald. Hvis du bor i enfamilieshus bliver poserne leveret direkte på din adresse én gang om året i løbet af foråret. Skulle du løbe tør for de grønne poser, kan du bruge almindelige skraldeposer eller andre poser efter dit valg. Der er beregnet én pose til hver anden dag.

Bor du i etageejendom, så vil du få poserne udleveret af din vicevært eller udlejer.

Poserne er lavet af genbrugsplast. Inden det organiske affald bliver bioforgasset og efterfølgende spredt på markerne, bliver det renset for plastik og andre urenheder. Derfor benytter vi plastikposer og ikke andre dyrere alternativer som bionedbrydelige poser eller papirsposer.

Sækkestativ

Du må gerne beholde dit sækkestativ, så skal du have en beholder til organisk affald ved siden af. Du behøver ikke have beholderen til organisk affald stående fremme altid, bare den er sat frem på tømningsdagen. Hvis du vælger at skrotte dit gamle sækkestativ, må du gerne sætte det frem til storskrald. Du er også velkommen til at aflevere det på genbrugspladsen. Husk, at tjekke reglerne for hvor beholderen må stå - de er skrappere for beholderne af plastik!

Containerskjul

Vi har lavet en side med links til forskellige Leverandører af affaldsskjul.