Hvad gør vi egentlig med dine bananskræller?

Hver borger producerer i gennemsnit 70-84 kg organisk affald pr. år. Men hvad sker der egentlig med det når vi har hentet det hjemme hos dig?

Når vi har hentet dit organiske affald i én af vores 2-kammer biler, omlaster vi det på Affaldsterminalen. Det er billigst, fordi en skraldebil kun kan køre med nogle få tons sammenlignet med et lastbilstog, der kan fragte ca. 23 tons.

Herfra går turen til et forbehandlingsanlæg. I vores tilfælde er det til firmaet NC Miljø, der ligger i Holsted.

Det organiske affald i de grønne poser kommer direkte i anlægget i en pulper, hvor der tilsættes noget vand. Det hele slynges, vaskes og pulpes som i en stor ’vaskemaskine’. Ét ton affald giver mellem 1,3 og 1,5 ton biopulp.

På den måde sies det ikke-organiske affald (rejekten) fra. Rejekten sendes til forbrænding og dermed energiudnyttelse.

Den renvaskede organiske pulp sendes til bioforgasning (p.t. firmaet Nature Energy). Her gærer pulpen i store tanke i ca. 20-25 dage, og gassen udvindes.

Den afgassede restpulp blandes herefter med gylle, og den ender på landmandens marker som næringsrig gødning. På den måde føres den vigtige fosfor tilbage i jorden, i stedet for at vi brænder den af.

Det koster kommunens borgere over 450 kr. pr. ton at få brændt det, vi før kaldte dagrenovation. Når vi tager det organiske affald ud af den ligning, så er mængderne til forbrænding meget mindre. Samtidigt får vi en energiudvinding ud af det organiske affald - og miljørigtig gødning til gavn for både miljøet og for os.