Hvorfor kører I ikke bare den affaldsbeholder ud?

Du skal snart til at sortere det organisk affald fra, hvis du ikke allerede gør det. ’Hvor svært kan det være?’, tænker du måske. ’Det er vel bare at få kørt en beholder ud’. Se i ord og billeder, hvorfor det tager den tid, det gør.

Men det er en større logistisk operation, når alle i husstandene i kommunen fremover skal sortere det organiske affald fra. For enfamilieshuse alene drejer det sig om 30.000 – 35.000 beholdere. Og her er etageejendomme slet ikke talt med.

Først skal vi have sendt informationsbrevene ud – det er både til ejerne af ejendommen, og er der lejere, så skal de selvfølgelig også have besked.


Sådan ser det brev du får tilsendt ud

Når brevene er sendt ud, så skal der ageres på alle tilmeldingerne. Alle oplysninger om folks ønsker og ændringer skal tastes ind i en database. Hvis du har tilmeldt din ejendom elektronisk, så kigger vi alligevel tilmeldingen igennem, for når noget er nyt, så er det nemt at få bestilt noget forkert.


Her ser du nogle af de personer på Affaldskontoret, der får tastet din bestilling ind

Førend vi kan levere din beholder til din adresse, så skal den klargøres. Det bliver den på vores beholderværksted, hvor den får sat hjul og låg på. De todelte beholdere får også isat en skillevæg, så affaldet ikke bliver blandet. Den får også sat en label på med din ejendoms adresse og en unik stregkode – så du får altid den samme beholder tilbage.


Sektionsleder Jørgen Niemann Jensen står ved en af beholderne, der klargøres på beholder værkstedet

Lågene er præget med to piktogrammer, så du kan se hvilket af rummene i den todelte beholder du skal bruge til henholdsvis organisk affald og restaffald.


Stabler af låg, der er klar til at blive monteret på beholderen

Indeni låget sættes der to labels – ét i hver side af den todelte beholder til restaffald og organisk affald. På de to labels kan du se, hvad der må komme i hvert af rummene.


Labels til den side, hvor restaffaldet skal sorteres i den to-delte beholder

Samtidigt med beholderen til organisk affald, så leverer vi også en lille grøn spand til frasorteringen af det organiske affald til køkkenet. De sættes fast indeni den store beholder, så de leveres samlet. Du skal bare tage den med ind i køkkenet.


Stabler af de små grønne køkkenspande til organisk affald

Og i den grønne spand lægges et års forbrug af poser til køkkenspanden.


Du får tre ruller poser til det organiske affald om året – poser herudover skal du selv skaffe

Og sidst men ikke mindst lægger vi en flyer i den grønne spand, der fortæller dig, at du skal gå i gang med at sortere det organisk affald fra, nu du har modtaget beholderen.


Når der er lagt en flyer i hver køkkenspand, så er beholderen klar levering

Vi skal klargøre mange beholdere til hvert område – her ser du et lille udsnit af ’beholder parken’.


Det her er kun en brøkdel af de beholdere vi skal levere til hele kommunen

Sidste stop før beholderen når din bopæl er denne trailer. Når din nye beholder bliver afleveret, så tager vi din gamle beholder med tilbage – medmindre den løsning du har i dag, er din egen.


Én af de to trailere, der leverer de nye beholdere

Så det er en større operation, og der er mange ting, der skal gå op. Vi forsøger hele tiden at blive bedre og lære af de erfaringer, vi gør os undervejs.

Med venlig hilsen

Affaldskontoret