Spørgsmål og svar

Her kan du se svarene på de ofte stillede spørgsmål om indsamlingen af organisk affald i Randers Kommune.

Hvorfor kan jeg ikke få en beholder som passer ind i mit stativ af træ?

Tiden er løbet fra stativerne af træ. Affaldsområdet er i en rivende udvikling, og stativerne er ikke store nok til den øgede sortering. Selvom der var plads, ville løsningen ikke kunne tilgodese skraldemændenes arbejdsmiljø. Derfor har vi valgt fremover at satse på containere af plast. De er gode for skraldemændenes arbejdsmiljø, fordi skraldemændene slipper for løft og risiko for stikskader fra skarpe genstande i affaldssækkene. Containerne kan evt. gemmes lidt af vejen i et containerskjul der tilpasses omgivelserne, så det ser pænt ud.

Må jeg beholde mit stativ af træ eller trådnet?

Ja, det må du gerne, men så skal du supplere med en beholder af plast til det organiske affald. Du kan evt. nøjes med at sætte plastbeholderen frem til tømning på dagen, hvis du ikke kan lide at have den stående fremme.

Kan jeg blive fritaget for ordningen?

Nej. Randers kommune har vedtaget at der ved alle husstande i kommunen skal være opstillet beholdere til udsortering af organisk affald. Vi kan ikke tvinge nogen til at sortere, men vi opfordrer selvfølgelig til at alle anvender de muligheder der er, og som alle borgere i kommunen bidrager økonomisk til. Beholderen til organisk affald behøver ikke stå fremme hele tiden, du kan nøjes med at have den stående fremme når den skal tømmes.

Henter I mit aflagte stativ?

Nej. Stativet er dit eget, så vi tager det ikke med hvis du får leveret en plastcontainer til dit restaffald. Du er velkommen til at aflevere dit aflagte stativ på genbrugspladsen. De grønne kassetter kan også afleveres her, hvis du ikke selv skal bruge dem.

Hvad koster det?

Udgifterne til indsamling og behandling af de genanvendelige materialer dækkes af gebyret for indsamling af genbrug m.m.. Det betaler alle husstande i Randers Kommune hvert år via ejendomsskattebilletten. Gebyret stiger lidt i 2016, men samtidig falder prisen for indsamling og behandling af restaffald. Samlet set vil det for de fleste være billigere at komme af med affaldet i 2016, selvom der kommer en beholder til organisk affald.

Skal jeg bruge specielle poser?

Du får poser af genbrugsplast til det organiske affald. Poserne bliver leveret sammen med en lille grøn køkkenspand, når vi leverer din beholder til det organiske affald. Der er beregnet en ny pose til hver anden dag. Nye poser til det organiske affald bliver udleveret hvert forår. Kommer du til at mangle poser, er det ok at bruge en anden plastik pose. Forbrug ud over dette skal du selv klare.

Husk at lukke posen, inden du smider den i beholderen udenfor, så din beholder ikke bliver unødigt ulækker.

 

Hvorfor skal det organiske affald pakkes i poser?

Plastposer er ikke organisk affald, men plastposerne kan sorteres fra i forbehandlingsanlægget, som affaldet alligevel skal igennem inden det bliver bioforgasset. Hvis du ikke lægger dit organiske affald i lukkede poser inden du smider det i containeren udenfor, bliver containeren hurtigt træls at lugte til.

Hvornår skal jeg bestille en beholder til organisk affald?

Du kan som udgangspunkt først bestille en beholder til organisk affald når du har fået brev fra os om at det er din tur. Kun ejere af ejendomme bliver bedt om at bestille beholdere.

Hvorfor så store beholdere?

Beholderne skal kunne tømmes maskinelt på skraldebilen, og de må ikke vælte bare man kigger på dem. Derfor kan de desværre ikke være mindre. Vi ved godt at de færreste husstande kan fylde dem op. Gå evt. efter dobbeltbeholderen til restaffald og organisk. Det er en beholder på 240 L med skillerum. Det giver et rum på 120 L til restaffald og et rum på 120 L til organisk affald. Denne beholder kan fås med tømning enten hver uge eller hver anden uge, mens de øvrige beholdere til organisk affald kun fås med tømning hver anden uge.