Hvad koster det?

Udgifterne til indsamling og behandling af de genanvendelige materialer dækkes af gebyret for indsamling af genbrug m.m.. Det betaler alle husstande i Randers Kommune hvert år via ejendomsskattebilletten. Gebyret stiger lidt i 2016, men samtidig falder prisen for indsamling og behandling af restaffald. Samlet set vil det for de fleste være billigere at komme af med affaldet i 2016, selvom der kommer en beholder til organisk affald.