Hvad koster det?

Udgifterne til indsamling og behandling af de genanvendelige materialer dækkes af gebyret for indsamling af genbrug m.m.. Det betaler alle husstande i Randers Kommune hvert år via ejendomsskattebilletten.