Papir & Metal - Glas - Plast til genbrug

Vi henter papir og glas, metal og hård plast til genbrug ved alle husstande i Randers Kommune hver 4. uge.

Alle husstande skal have mindst en beholder til genbrug (papir og den samlede genbrugsfraktion af metal, glas og hård plast). Det koster ikke noget at få den, heller ikke administrationsgebyr. Har man behov for det, kan man få flere genbrugsbeholdere. Genbrugsbeholderne skal stå sammen med beholderen til restaffald.

Vi vil også gerne slå en myte ihjel: 'Det hele bliver jo blandet alligevel'..

NEJ, det bliver ikke blandet!

Vi kører med 2-kammerbiler. 2-kammer bilerne er special bygget til opgaven. De passer på mål, så de også kan håndtere tømningen af de todelte affaldsbeholdere uden at affaldet bliver blandet sammen. Bagest i bilen er der to kamre. På nogle af bilerne er det ene til papir og det andet til emballage. Og på andre af bilerne samler vi organisk affald i det ene kammer og restaffald i det andet.

Skraldemændene i 2-kammerbilen tømmer altså to forskellige affaldstyper på hver en køretur. Ganske effektivt! 

Når du smider ting i genbrugsbeholderen, så tænk på, at det er mennesker, der står og håndsorterer genbrugs fraktionerne glas, metal og plastik. Derfor er det vigtigt, at affaldet er tømt og skyllet rent - de har jo også ret til et ordentligt arbejdsmiljø.

Vidste du at du kan tilmelde dig en gratis beskedservice?

Så får du en SMS eller e-mail inden du får hentet emballage og/eller storskrald?

Få en besked før du får hentet glas, metal, plastik og papir

Beskeden kommer to dage før du får hentet glas, metal, plastik og papir.

Sådan tilmelder du dig

Tilmeld dig den gratis beskedservice 'Mit affald'.

Mit affald

Det er også her du afmelder servicen igen.

SMS'er eller e-mails om storskrald

Hvis du tilmelder dig beskedservice om storskrald, får du en besked om storskrald lige meget om du har bestilt afhentning eller ej. Du får den 5 dage før mulig afhentning, så du har min. 1 dag til at få bestilt afhentning. Bestillingen skal ske senest 2 hverdage før afhentningen, og du må selvfølgelig gerne bestille inden du har fået beskeden.