Spørg om genbrug

På denne side har vi samlet ofte stillede spørgsmål om genbrug af papir og den samlede fraktion af metal, glas og plast.

Må dåserne være klemt sammen?

Ja, meget gerne. Så fylder de mindre, så vi sparer ture med skraldebilerne.

Min beholder er generelt for lille - hvad gør jeg?

Kontakt affaldskontoret, så finder vi en løsning. Vi kan bl.a. tilbyde en ekstra container til glas og metal på 140 l.

Jeg har undtagelsesvis mere emballage end der kan være i beholderen - hvad gør jeg?

Du kan for eksempel:

  • klemme dåserne flade
  • Trykke luften ud af plastikflaskerne og skrue låget på
  • spørge naboerne om de har ekstra plads
  • aflevere dåserne på genbrugspladsen i container 31 og glasflaskerne i container 23
  • bestille afhentning af storskrald og stille dåserne ud i en klar sæk
Hvornår tømmer I beholderen?

Vi tømmer din genbrugscontainer hver 4. uge. Du kan se hvornår i Mit affald.

Må låget blive siddende på syltetøjsglasset?

Nej. Så skal vi nemlig pille det af igen manuelt. Men begge dele må komme i genbrugsbeholderen.

Hvor rent skal glasset, metallet og plastikbeholderne være?
  • Glasflasker og drikkedåser skal være tomme.
  • Emballage fra madvarer skal være uden madrester.
  • Dunke fra rengørings- og sæbeprodukter tømmes helt og rystes grundigt med et enkelt hold skyllevand.
  • Hvorfor skal affaldet være rent?

Det er et spørgsmål om arbejdsmiljø, både på Randers Affaldsterminal, hvor noget af det bliver håndsorteret, og i den videre proces. Aftageren kan nægte at aftage vores emballage, hvis det ikke er hygiejnisk nok. Tænk på, at en flaske med levertran, der har ligget en måneds tid i en genbrugsbeholder, er knapt så lækker at få i hænderne og i næsen.

Hvordan kan jeg spare på vandet, når jeg skal gøre emballagen ren?

Du kan f.eks. genbruge skyllevandet fra den ene beholder til den anden. Hvis du har for vane at starte opvaskemaskinen, inden den er fuld, kan du passende fylde den op med emballage, inden du starter den.

Hvordan kan jeg holde styr på hvornår genbrugsbeholderen bliver tømt?

Du kan for eksempel tilmelde dig BeskedserviceSå får du en SMS eller e-mail to dage før beholderen skal tømmes.

Tilmeld dig Beskedservice her

Har det betydning om der er en genbrugstrekant på emballagen?

Nej, det har ingen betydning. Alle rengjorte bøtter, dåser, flasker og dunke af metal, plastik og glas kan bruges.

Hvad sker der med affaldet? Bliver det alligevel ikke bare blandet?

Nej. Dit affald bliver hentet af en bil med 2-3 rum, så papir, emballage og eventuelt dagrenovation holdes adskilt. Emballagen bliver læsset af i eller ved vores sorteringsanlæg. Anlægget skiller de forskellige materialer fra hinanden. Plastikken og det meste af glasset bliver herefter håndsorteret, glasskårene efter farve og plastikken efter type. Det giver den bedste pris, når materialet efterfølgende bliver solgt til en aftager, der sørger for at det bliver sendt til genanvendelse.  Papiret bliver læsset af i vores papirhal, hvor det ligger indtil det bliver solgt videre og genanvendt.

Kan det betale sig?

Ja, ordningen er en gevinst, både for miljøet og for økonomien i indsamlingsordningerne. Alt affald, der bliver genbrugt, er fritaget for statsafgifter. Samtidig sparer vi forbrændingsprisen. Da der tilmed er indtægter på de fleste genbrugsmaterialer, er det en fin forretning. Affaldshåndteringen er brugerfinansieret og skal hvile i sig selv. Det betyder at jo bedre du sorterer dit affald, desto flere penge er der til andre initiativer på indsamlingsområdet, og desto større er chancen for at det årlige gebyr bliver sat ned.

Hvorfor må jeg ikke lægge mælkekartoner og smørbægre i genbrugsbeholderen?

Mælkekartoner og bægre fra smørlignende produkter er sammensat af plastik og pap. Da de to materialer ikke kan skilles fra hinanden igen, kan hverken plasten eller pappet genbruges som plast eller pap.

Må jeg se sorteringsanlægget, der adskiller de forskellige materialer?

Selvfølgelig må du det. Kontakt os med henblik på at booke en rundvisning.

Hvilke rum i genbrugsbeholderen er til hvad?

Har du en todelt container, må du lægge emballage i det lille rum og papir i det store. Har du fire grønne kassetter, må du lægge papir i en eller flere af dem og emballage i resten. 

Hvordan kan jeg sikre mig at ingen læser mine personlige papirer, hvis jeg sender dem til genbrug?

På Randers Affaldsterminal kan du få gratis adgang til en makuleringsmaskine. Det betyder at du har mulighed for på en nem måde at klippe private papirer i småstykker, så de kan gå til genbrug uden at nogen læser dem. Vil du bruge makuleringsmaskinen, skal du henvende dig på kontoret i det lille røde hus på Randers Affaldsterminal. Både private og erhverv er velkomne, men har du jævnligt store mængder papir, kan vi anbefale at du i stedet laver en aftale med en aftager af papir til genbrug.

Hvor skal beholderen stå?

Din beholder til glas og papir skal stå sammen med din beholder til dagrenovation.

Kan jeg framelde min husstand genbrugsordningen?

Nej, genbrugsindsamlingen er en kollektiv ordning, som ikke kan afmeldes. Heller ikke hvis du ikke bruger den.