Om restaffald

Restaffald er det affald du kommer i skraldeposen, når du har sorteret alt fra til organisk affald og til genbrug.

Det vil sige beskidt emballage fra kød og mælkeprodukter, affald fra badeværelse og lignende. Husk at batterier og kemikalier skal sorteres fra og afleveres som miljøfarligt affald. I 'gamle dage' kaldte vi restaffaldet for dagrenovation - men det var før, vi begyndte at sortere det organiske affald fra.

Lad være med at overfylde

Affaldssækken må kun fyldes til den stiplede linje og må højst veje 20 kg. Låget på containere skal kunne lukkes.

Vi anbefaler altid dobbeltbeholderne. De er billigere og kapaciteten er som regel også større end for eksempel en 110 l papirsæk, eller når det drejer sig om genbrug de 4 grønne kassetter i træstativet.

Dobbeltbeholderen med skillevæg

Sådan ser beholderen ud, når du løfter låget på dobbeltbeholderen. Her kan også se skillevæggen, der separerer de to slags affald.

Jo bedre du er til at sortere, jo bedre plads får du til dit forskellige slags affald. Det er faktisk nemt, når du først er kommet i gang. Denne lille sorteringsguide kan være en hjælp til alle i husstanden. Hvis du ikke frasorterer organisk affald endnu, så skal dette affald i beholderen/sækken til restaffald.

Nej, det bliver ikke blandet!

Vi hører ofte borgere sige, at det kan være lige meget med at sortere, for 'I blander det alligevel sammen'. Nej, det gør vi ikke! Det som borgerne har sorteret, bliver aldrig blandet sammen. Tværtimod bliver det ofte sorteret i endnu flere fraktioner. For eksempel din emballagebeholder, der håndsorteres i fraktionerne glas, hård plast og metal.

Se Miljøstyrelsens video 'Vi blander ikke dit affald'.

Tips og tricks så du undgår maddiker

Aflysninger og vejrlig

Hvis vi indstiller kørslen efter affald på grund af vejret eller lignende, informerer vi her på www.affald.randers.dk, i dagspressen og lokalradioen.

Snevejr og frost

Følg med i eventuelle aflysninger på www.affald.randers.dk/vinter. Skovl sne og spred grus - både på adgangen ind til affaldsbeholderen og omkring stativet, så det kan åbnes uden problemer. Du skal også fjerne en eventuel snevold ved kantstenen. På skovlsne.dk kan du få flere gode råd.

Fryser låget fast i frostvejr, så kan du forhindre dette ved at smøre kanten til låget med madolie et par gange vinteren over.

Til- og afmelding

Det er kun ejendommens ejer eller administrator, der kan til- eller afmelde ejendommen. Det er ejerens eller administratorens ansvar, at ejendommen er tilmeldt med det korrekte antal sække eller containere. Du kan vælge mellem ugetømning og 14 dages tømning. Benyt selvbetjeningsmuligheden Mit Affald længere nede på siden.

Afmelding kan kun foretages, hvis ejendommen, efter Randers Kommunes vurdering, er ubeboelig, eller hvis boligen har stået tom i mindst 6 måneder. Afmelding skal ske hos Affaldskontoret til den første i en måned med mindst en uges varsel.

Tilmelding skal ske med mindst en uges varsel. Benyt venligst vores selvbetjeningsløsning Mit Affald.