Hvad gør vi med det hele?

Hvad sker der med din emballage af glas, metal og plastik, når skraldebilen har hentet den?

Skraldebilerne kører til Randers Affaldsterminal. Her tømmer de deres emballagerum ned i en stor beholder, hvorfra et rullebånd fører det ind i et halvautomatisk sorteringsanlæg.

Derfor sorterer vi materialerne

Sorteringsanlægget sorterer automatisk det meste jern og aluminium fra i hver sin container. Glas og plast håndsorteres. Materialerne sorteres, fordi det giver den bedste pris, når materialerne sælges videre til genbrug.

 

Det er mennesker der sorterer dit affald - derfor er det vigtigt, at du kun lægger skyllet/rengjort emballage i beholderen. En måned gammel levertran i en flaske er både uhygiejnisk og ulækkert.

Glasskår og flasker bliver bl.a. til dansk design!

Glasset bliver håndsorteret efter farve. Det giver den bedste økonomi, når det bliver sendt videre til genbrug. Det klare glas er en indtægt, mens vi betaler for at komme af med det grønne og det blandede. Det er dog billigt i forhold til, hvis vi skulle deponere glasset eller sende det til forbrænding.

Glasset sælger vi videre til en glasbørs, hvor glasværker køber det til deres produktion.

Plastikken bliver håndsorteret

Plastikken bliver håndsorteret i tre grupper: PET-flasker (typisk flasker fra læskedrikke), PE-HD (typisk dunke og farvede plastflasker) og resten. Sorterede materialer giver den bedste pris, når vi sælger dem videre til en aftager. Hos vores nuværende aftager bliver det blandede plastik efterfølgende sorteret igen, inden det bliver solgt videre.

PET-flasker bliver blandt andet lavet til fleece, som bliver brugt til tøj og møbler.

Indtægterne påvirker indsamlingsgebyret

Indtægterne fra salget af genbrugsmaterialerne går til drift af indsamlingsordningen. Er der overskud, bruger vi det til nye investeringer på affalds- og genbrugsområdet eller nedsætter indsamlingsgebyret. Affaldsområdet er nemlig brugerfinansieret. Det betyder at de penge, du betaler i affaldsgebyr, skal passe med de reelle udgifter, der er på affaldsområdet.