Hvad skal i hvilken beholder?

Her kan du læse om, hvad du må lægge i beholderne til henholdsvis papir og emballage.

Vi starter med papiret

Her kan du se hvilken slags papir du må lægge i din beholder til papir.
Papir, som kan genbruges:
 • skrivepapir og kuverter
 • aviser, reklamer og ugeblade (uden madrester og jord)
 • Andre tryksager
 • Telefonbøger
 • Tyndt karton, f.eks. æsker fra cornflakes (uden indhold) og tomme rør fra toiletruller. 

Papir skal i det ene rum i din genbrugsbeholder (eller i én eller flere af de grønne kassetter).

Følgende kan IKKE genbruges som papir:

 • Mælkekartoner og andet papir med belægning af plastik
 • Beskidt papir (skal i stedet i skraldespanden)
 • Pizzabakker (skal i skraldespanden)
 • Bølgepap og andet pap afleveres på genbrugspladsen eller stilles ud til storskrald
 • Gavepapir (skal i skraldespanden)
 • Brugt køkkenrulle og papirlommetørklæder (skal i kompostbeholderen eller skraldespanden) 

Og i beholderen til genbrugsbeholderen må du lægge...

I din beholder til metal, glas og hård plast må du lægge bøtter, bægre, bakker, flasker og dunke af metal, plast og glas.

Husk at du ikke skal skrue låget tilbage på syltetøjsglasset. De to materialer skal sorteres i hver sin fraktion. 

I dobbeltcontaineren til restaffald og organisk affald

skal du i den ene side lægge alt det, der ikke kan genbruges eller udnyttes til bioforgasning. Det er for eksempel mælkekartoner, bleer og smørbakker. Organisk affald er alt det, der har været på en tallerken, affald fra råvarer, mad der er blevet for gammelt og ekskrementer fra mindre kæledyr.