Kommunale enheder

Projektet "Fej for egen dør" handler om at kommunale enheder skal sortere affald på samme niveau som i de private husstande. For her fejer vi ikke noget ind under gulvtæppet!

Om projektet "Fej for egen dør"

Projektet "Fej for egen dør" handler om at kommunale enheder skal sortere affald på samme niveau som i de private husstande. For her fejer vi ikke noget ind under gulvtæppet!

Inspiration

På disse sider samler vi inspiration og erfaringer fra kommunale enheder som sorterer. Vi håber at det på sigt bliver muligt at tilmelde sig et nyhedsbrev.

Ordninger

Alle kommunale enheder skal som udgangspunkt tilmeldes enten den lille eller den store genbrugsordning. Hvis I ikke mener at ordningerne giver mening hos jer, kan I søge fritagelse hos Affaldskontoret.

Genbrugspladser

Hvis kommunale enheder ønsker at bruge de kommunale genbrugspladser, skal de ligesom de erhvervsdrivende købe et adgangstegn til at sætte i forruden på bilen.

Hjælp til selvhjælp

På denne side kan du finde hjælp til sorteringen af jeres affald. Det er blandt andet i form af piktogrammer, sorteringsvejledninger, plakater og tjeklister.