Hjælp til selvhjælp

På denne side kan du finde hjælp til sorteringen af jeres affald. Det er blandt andet i form af piktogrammer, sorteringsoversigter, plakater og tjeklister.

Hjælp til når I skal i gang

Tjeklisten og Skab overblik kan hjælpe dig til at få overblik over hvilke slags affald din institution, skole eller virksomhed har. Det gør det nemmere at afgøre om I har brug for den store eller den lille ordning.

Tips og ideer  og Skab overblik giver blandt andet vejledning i at få sat affaldsspandene de rigtige steder, og få det gjort tydeligt hvad de er til.

Piktogrammer

Her kan du hente piktogrammer  til print. Hvis du ønsker piktogrammerne som klistermærker, kan du bestille dem hos Affaldskontoret.

Deponi
Farligt affald
Hård plast
Jern og metal
Pap
Papir
Emballage af metal, glas og papir
Plastfolie
Porcelæn
Småt elektronik
Småt brændbart
Træ

Sorteringsoversigter til print

Alle fraktioner

Sorteringsguide - plakat (fra det udsendte materiale)

Emballage og papir

Brug genbrugsbeholderen

Dåsekortet

Oversigt over hvad der må komme i papirbeholderen (kan bestilles som klistermærke i begrænsede mængder hos Affaldskontoret - containere til papir leveres med dette klistermærke i låget)

Oversigt over hvad der må komme i beholderen til emballage (kan bestilles som klistermærke i begrænsede mængder hos Affaldskontoret - containere til emballage leveres med dette klistermærke i låget)

Organisk affald

Æbleskrogsformet oversigt

Oversigt over hvad der må komme i beholderen til organisk affald  (containere til organisk affald leveres med dette klistermærke i låget)

Restaffald

Oversigt over hvad der må komme i beholderen til restaffald (containere til restaffald leveres med dette klistermærke i låget)

Hvad sker der med affaldet?

Plakaten Lidt baggrundsviden