Hjælp til selvhjælp

På denne side kan du finde hjælp til sorteringen af jeres affald. Det er blandt andet i form af piktogrammer, sorteringsvejledninger, plakater og tjeklister.

Hjælp til at komme i gang

Tjeklisten og Skab overblik kan hjælpe dig til at få overblik over hvilke slags affald din institution, skole eller virksomhed har. Det gør det nemmere at afgøre om I har brug for den store eller den lille ordning.

Tips og ideer  og Skab overblik giver blandt andet vejledning i at få sat affaldsspandene de rigtige steder, og få det gjort tydeligt hvad de er til.

Information

Husk at informere alle involverede parter om, at I nu skal til at sortere mere affald fra til genanvendelse. Det kan f.eks. være medarbejdere, børn/unge, brugere, rengøringspersonale og forældre.

Når I starter, kan I evt. vælge at bruge PowerPointen "Affaldssortering".
Så kan I sikre jer at alle starter fra samme udgangspunkt med en fælles viden om den udvidede affaldsordning.

Sorteringsvejledninger til print 

Du kan se eksempler på de forskellige vejledninger til print, hvis du scroller lidt ned.

Sorteringsguide - plakat med alle 4 affaldstyper

Sorteringsguide - sortering af papir

Sorteringsguide - sortering af metal, glas og plast

Sorteringsguide - sortering af organisk

Sorteringsguide - sortering af restaffald

Plakat i A3 - sortering af papir

Plakat i A3 - sortering af metal, glas og plast

Plakat i A3 - sortering af organisk affald

Plakat i A3 - sortering af restaffald

Plakat i A3 - sortering af farligt affald

Piktogrammer til print

Her kan du hente piktogrammer  til print. Hvis du ønsker piktogrammerne som klistermærker, kan du bestille dem hos Affaldskontoret.

Deponi
Farligt affald
Hård plast
Jern og metal
Pap
Papir
Emballage af metal, glas og papir
Plastfolie
Porcelæn
Småt elektronik
Småt brændbart
Træ

Hvad sker der med affaldet?

Lidt baggrundsviden - plakat til print