Hjælp til selvhjælp

På denne side kan du finde hjælp til sorteringen af jeres affald. Det er blandt andet i form af piktogrammer, sorteringsvejledninger, plakater og tjeklister.

Hjælp til at komme i gang

Tjeklisten og Skab overblik kan hjælpe dig til at få overblik over hvilke slags affald din institution, skole eller virksomhed har. Det gør det nemmere at afgøre om I har brug for den store eller den lille ordning.

Tips og ideer  og Skab overblik giver blandt andet vejledning i at få sat affaldsspandene de rigtige steder, og få det gjort tydeligt hvad de er til.

Information

Husk at informere alle involverede parter om, at I nu skal til at sortere mere affald fra til genanvendelse. Det kan f.eks. være medarbejdere, børn/unge, brugere, rengøringspersonale og forældre.

Når I starter, kan I evt. vælge at bruge PowerPointen "Affaldssortering".
Så kan I sikre jer at alle starter fra samme udgangspunkt med en fælles viden om den udvidede affaldsordning.

Sorteringsvejledninger til print 

Sorteringsguide - plakat med alle 4 affaldstyper

Sorteringsvejledning, papir

Sorteringsvejledning, emballage

Sorteringsvejledning, organisk

Sorteringsvejledning, restaffald

Piktogrammer til print

Her kan du hente piktogrammer  til print. Hvis du ønsker piktogrammerne som klistermærker, kan du bestille dem hos Affaldskontoret.

Deponi
Farligt affald
Hård plast
Jern og metal
Pap
Papir
Emballage af metal, glas og papir
Plastfolie
Porcelæn
Småt elektronik
Småt brændbart
Træ

Hvad sker der med affaldet?

Lidt baggrundsviden - plakat til print