Om projektet "Fej for egen dør"

Projektet "Fej for egen dør" handler om at kommunale enheder skal sortere affald på samme niveau som i de private husstande. For her fejer vi ikke noget ind under gulvtæppet!

I følge Randers Kommunes affalds og resurseplan skal alle kommunale enheder sortere sit affald på samme niveau som de private husstande. Alle virksomheder har i følge Affaldsbekendtgørelsen pligt til at udsortere sit affald, og det gælder selvfølgelig også for de kommunale virksomheder. Ved at sortere vores affald fejer vi for egen dør og viser det gode eksempel, både for andre erhverv og de private husstande. 

Samtidig giver vi alle implicerede gode vaner, som måske smitter af på deres vaner derhjemme. 

Målet

Målet er at få sorteret så meget affald fra til genanvendelse at mængden af dagrenovation fra de kommunale enheder halveres inden 2018 i forhold til 2014.

Alle kommunale enheder skal tilmeldes en ordning

Alle kommunale institutioner og virksomheder skal inden 2018 være tilknyttet en ordning for indsamling af papir, pap og plastfolie, emballage af plast, glas og metal, organisk affald, storskrald og farligt affald samt elektronikaffald. For at sikre at de enkelte institutioner og virksomheder lever op til lovgivningen på området, er genbrugsordningen som udgangspunkt obligatorisk for alle kommunale institutioner og virksomheder i Randers Kommune. Hvis den kommunale genbrugsordning ikke tilgodeser jeres behov, affaldsmængder eller affaldstyper, eller hvis I ønsker at benytte en anden aktør, er det selvfølgelig muligt at søge om fritagelse.

Hvornår?

Hvis din kommunale enhed er klar til at blive tilmeldt de kommunale indsamlingsordninger nu, må I meget gerne det. Dog kan vi som udgangspunkt ikke tilbyde at hente jeres organiske affald før vi begynder indsamlingen i jeres postnummer. Hvis I ikke gør noget, hører I fra os når indsamlingen af organisk affald er nået til de private husstande i jeres postnummer. Så skal I tilmeldes og have sorteringen sat i system på jeres enhed.

Se planen for udrulning af indsamlingen af organisk affald ved husstande