Nu starter indsamlingen af rådne æbler og kyllingeskrog

Mandag d. 23. november starter leveringen af beholdere til organisk affald til de første husstande i 8870 Langå og 8860 Ulstrup. Det betyder at indsamlingen af organisk affald så småt går i gang mandag d. 30. november.

En ny to-kammerbil er klar til at hente organisk affald og restaffald i Langå-området

17. november 2015 - Oprettet af Thea Glad

Indsamlingen af organisk affald i 8870 Langå og 8860 Ulstrup er første led i en større operation. I løbet af 2016-17 skal indsamlingen indføres ved alle husstande i hele kommunen samt ved alle kommunale virksomheder, skoler og institutioner. Det er en stor mundfuld. Alle ejere af ejendomme skal tage stilling til hvilke beholdere de ønsker til deres ejendom, og opfordres ved samme lejlighed til at justere på deres beholdere til restaffald, emballage og papir. ”I dag fylder det organiske affald godt i de fleste skraldespande. Når det bliver flyttet over i en anden spand, behøver man ikke længere så meget plads til sit restaffald”, fortæller kommunens affaldschef Jørgen Niemann. ”Så er der basis for at spare penge ved at vælge en mindre beholder, eller måske nøjes med tømning hver 14. dag”.

Affaldskontoret forventer at skulle udbringe i alt ca. 45.000 beholdere inden ordningen er implementeret i hele kommunen. ”Vi kan se at mange har benyttet sig af lejligheden til også at få justeret på beholderne til papir og emballage. Det er vi selvfølgelig glade for. Fortsætter tendensen, tegner det lyst for vores indsamling af genbrugsmaterialer”, siger Jørgen Niemann.

Ifølge den oprindelige plan skulle beholderne have været leveret ud til husstandene allerede fra slutningen af oktober. Planen blev ændret da leveringen af den nye renovatørs biler blev forsinkede. Nu står en funklendes ny skraldebil med to kamre klar til at hente både restaffald og organisk affald i Langå-området. Den er indrettet så de dobbelte skraldespande med to rum kan tømmes i en arbejdsgang. Selvom de to typer affald bliver hentet af den samme bil, bliver det ikke blandet. ”Det organiske affald tømmes ned i sit eget kammer i skraldebilen, og det gør restaffaldet også”, fortæller Jørgen Niemann og tilføjer: ”Restaffaldet bliver fortsat kørt til forbrænding, men det organiske affald skal bioforgasses. På den måde udnytter vi resurserne i affaldet bedst. Ved at bioforgasse kan vi både fremstille energi og returnere næringsstofferne til vores landbrugsjord.”

Alene i 8870 Langå og 8860 Ulstrup skal de 2200 husstande have leveret ca. 2400 beholdere. Beholderne leveres over en periode på ca. tre uger. Samtidig skal ca. 400 beholdere tages retur. Husstandene må tage spandene i brug så snart de er leveret, og det betyder at det første organiske affald vil blive indsamlet mandag d. 20. november. Det organiske affald vil efterfølgende blive fragtet til Komtek A/S ved Holsted. Komtek vil forbehandle affaldet og sørge for at det bliver bioforgasset.
Beboerne i 8870 Langå og 8860 Ulstrup er forsøgskaniner i den forstand at de er de første som får lov at sortere det organiske affald fra til bioforgasning. Til februar får ejerne af villaer og rækkehuse i postnummer 8940 Randers SV brev om at det er deres tur til at bestille beholdere. Og sådan udvides indsamlingsområdet postnummer for postnummer. Undergrundscontainerne kobles på efterhånden som de bliver bygget om, og ejendomme med fælles skraldespande tages som udgangspunkt til sidst. Affaldskontoret forventer at alle kommunens husstande er omfattet af ordningen inden udgangen af 2017.