Skraldeskole og genbrug på Fårup Skole

Skrald, genbrug og miljø har i uge 44 været i fokus på Fårup Skole, hvor alle skolens elever har deltaget i en skraldeuge. Skraldeugen har haft til formål at undervise eleverne i at håndtere skrald og genbruge det til mange forskellige og spændende projekter.

Jasmin Aabenhus Madsen, Kisakorn Klinjaroen og Jakob Emil Lundbye Andersen fra 6.A på Fårup Skole står sammen med en pude, som de har lavet ud af genbrugsmaterialer. De synes, at skraldeugen er rigtig sjov og spændende, og de er overraskede over, hvor meget man kan bruge skrald til.

02. november 2015 - Oprettet af Lone Annette Topping

”Det er en rigtig sjov uge. Jeg havde ikke troet, at man kunne lave så meget ud af skrald.”

Sådan lød det entusiastisk fra Emilie Gee, elev i 6.A på Fårup Skole, da hun i uge 44 deltog i Fårup Skoles skraldeuge. Hun og resten af skolens elever har i en uge arbejdet med håndtering og genbrug af skrald – et emne, der for eleverne har været en øjenåbner, når det kommer til, hvad skrald kan bruges til.

Skraldeugen skete i samarbejde med det kommunale affaldskontor og 0.- 6. klasse på skolen har været på skraldeskole hos dem. Her har de set, hvordan skrald bliver håndteret på skraldepladsen. De ældste elever har været på Økolariet i Vejle, hvor de har fået viden om miljøet.

Skrald er ikke bare skrald

Skraldeugen har til formål at få fokus på miljøet og undervise eleverne i, hvordan man skal håndtere skrald, og hvordan det kan genbruges.

”Det eleverne skal få ud af skraldeugen er, at skrald ikke bare er skrald. De skal være opmærksomme på, at skrald sorteres rigtigt og kan genbruges til mange forskellige ting – og på den måde skåne miljøet, ” fortæller Michael Egelund Sørensen, skoleleder på Fårup Skole. Han fortsætter:

”Håndtering og genbrug af skrald skal være en naturlig del af elevernes hverdag. Udover vores koncentrerede indsats i skraldeugen er bæredygtighed en del af undervisningen på skolen og eleverne skal hver dag sortere deres affald i rest-, organisk-, papir-, glas- og plastaffald.

Skraldespande og hyggerum

Elevernes skraldeprojekter var meget forskellige fra hinanden og der blev i løbet af ugen arbejdet på tværs af klasser og årgange om at finde gode idéer og løsninger.

”Nogle af de yngre elever arbejdede fx med at lave æsker ud af gamle aviser og poser, imens nogle af de ældre arbejdede med, hvordan man kan få flere til at bruge nogle nye skraldespande, som vi har fået her på skolen. Andre elever arbejdede med at få lavet et hyggeområde, der udelukkende består af genbrugte materialer, ” fortæller Michael Egelund Sørensen.