Uddeling af donationer til humanitære og frivillige organisationer

For fjerde år i træk kunne Y’s Men’s Klubberne i Randers dele penge ud til organisationer, der udfører frivilligt humanitært arbejde i Randers Kommune. Pengene, der blev uddelt, var optjent ved at sælge effekter fra GenBrugen på Randers Genbrugsplads.

Hele 25 organisationer modtager et beløb til hjælp til deres arbejde

30. november 2015 - Oprettet af Lone Annette Topping

I et samarbejde med genbrugspladsens medarbejdere og frivillige fra de tre Y’Men’s Klubber var der i år godt 270.000 kr. at dele ud af. Som vanligt var det Helligåndshuset der lagde lokaler til arrangementet til duften af gløgg og æbleskiver.

Forening
Der var mange, der var mødt op!

Der blev holdt tale af både af én af præsidenterne fra de tre Y’s Men’s Klubber samt John Granild, der sidder i bestyrelsen fra Genbrugen. Sidstnævnte takkede medarbejderne på genbrugspladsen, der i det daglige tager imod de ting, der afleveres på genbrugspladsen til GenBrugen.

Følgende 25 organisationer blev tilgodeset med et beløb:

Den Grønne Gren
Hjerneskadeforeningen
Aflastnings- og vågetjenesten
Bosted ”Blommevej”
Bosted ”Åbo”
Perron 4
Frelsens Hær
Barnets Sag
Frivillighuset
Kirkernes Familiehjælp
Kvisten
Dronningborg Aktivitetscenter
Parkinsonforeningen
Støttegruppen Asylcenter Randers
Omsorgsklubberne Lindevænget og Tronborg (Dansk Blindesamfund)
Randers KFUM
Aktivitetsforeningen Jennumparken
Sesam Foreningen
Den Blå Paraply
Q-net Randers Røde Kors
Aktivitetsudvalget Lindevænget
Valghold på Assentoftskolen
Aktivitetsudvalget Borupvænget
Mødrehjælpen
Red Barnets Familieoplevelsesklub

Én af modtagerne af en donation er Mødrehjælpen. ”Pengene går til julehjælp til mindrebemidlede familier. Mødrehjælpen sørger for, at 150 familier får mulighed for at holde en bedre jul. Hver familie får 2 papkasser fyldt med julemad og anden mad til en 3-4 dage samt en gave til hvert barn i familien”, fortæller to glade frivillige fra Mødrehjælpen. ”Det er en større operation, når 300 papkasser skal pakkes med mad, men det er det hele værd, når julehjælpen skal fordeles. Dagen hvor vi deler ud til familierne er en festdag, og rammen er et hyggeligt julearrangement. Her får familierne ikke alene papkasserne med mad og gaver, men det er også en hyggestund med kakao og æbleskiver, og hvor man kan få sig en snak med både de frivillige og andre familier”.

Check
Sådan ser et par glade frivillige hænder fra Mødrehjælpen ud.

Så nogens affald bliver en andens skat, og provenuet fra salget af effekterne giver en hjælpende hånd til de modtagende organisationer, så de kan udføre forskelligt frivilligt og humanitært hjælpearbejde – se det er et rigtigt juleeventyr.