8940 Randers SV har det rigtigt fint med at sortere det organiske affald fra

Nu har borgerne i 8940 Randers SV sorteret det organisk affald fra restaffaldet i godt en måneds tid, så vi har foretaget en brugerundersøgelse blandt 100 borgere i området.

18. maj 2016 - Oprettet af Lone Annette Topping

Ligesom vi gjorde det i Langå og Ulstrup området har Affaldskontoret i Miljø og Teknik fået lavet en analyse af borgernes oplevelse af den nye service. Så der er igen gennemført 100 telefoninterviews med tilfældigt udvalgte personer, der er ansvarlige for håndteringen af affaldet i husstandene.

Konklusionen på analysen er, at der er udbredt tilfredshed med affaldsordningerne ved husstanden, og at den nye service med afhentning af organisk affald fungerer fint for borgerne. Heldigvis synes hele 90 procent, at det er vigtigt og hele 88 procent ovenikøbet, at det også er nemt! Det tager vi som tegn på, at det også giver god mening for borgerne, at de skal sortere det organiske affald fra.

Nedenstående er et sammendrag af analysen:

Læs hele analysen her!

I 8960 Randers SØ begynder de første med at sortere det organiske affald fra i denne uge, og andre venter stadig på at få leveret en beholder, så de også kan komme i gang. I 8930 Randers NØ har vi fået udsendt informationsbrevene og bestillingerne er kommet ind. Beholderne hertil vil dog først blive leveret efter sommerferien.