Hvis du bor i 8990 Fårup, 8981 Spentrup eller 9550 Mariager området skal du i gang med at sortere organisk affald fra.

Vi er klar til næste etape af indsamling af organisk affald. Nu skal borgerne i 8990 Fårup, 8981 Spentrup og 9550 Mariager området til at vælge beholdere.

27. september 2016 - Oprettet af Lone Annette Topping

Alle boliger med egen skraldespand i området 8990 Fårup, 8981 Spentrup samt 9550 Mariager vil om få dage modtage brev fra Affaldskontoret med informationer om, hvordan de får bestilt en beholder til organisk affald. 

Det blev vedtaget af byrådet i marts 2015, og i oktober samme år blev ordningen rullet ud i Langå og Ulstrup. Det er gået bedre end vi havde turdet håbe, så nu er vi klar til næste etape, som er postnumrene 8970 Havndal og 8983 Gjerlev J.

Her kan du få svar på mange spørgsmål omkring indsamlingen af organisk affald.

"Hvorfor skal vi det?", spørger du måske. Jo, det skal vi fordi, det organiske affald indeholder vigtige næringsstoffer, blandt andet fosfor og kulstof. Fosfor er nødvendig for at vi kan høste afgrøder på vores jord og forventes at blive en knap resurse i fremtiden. Når vi brænder det organiske affald, forsvinder fosforen ud af kredsløbet. Hvis vi i stedet bioforgasser det, og det gør vi, bevarer vi fosforen i kredsløbet, og vi udvinder tilmed mere energi. Når ordningen er fuldt udnyttet, vil den betyde en reduktion på 6.000 tons udledt CO2 om året i Randers Kommune. Begge dele er gode nyheder både for økonomien og for miljøet.

Hvis du bor i 8990 Fårup, 8981 Spentrup eller 9550 Mariager området kan du bestille beholder her

Vi glæder os til at komme igang. Det håber vi også, at du gør. Og du er selvfølgelig altid velkommen til at kontakte os med dine spørgsmål.