Langå og Ulstrup gør det godt når de sorterer organisk affald

Randers Kommunes affaldskontor har fået foretaget en analyse af det indsamlede organiske affald fra områderne Langå og Ulstrup. Og affaldschef Jørgen Niemann har en stor tak og ros til alle borgerne, som har sorteret til et flot 10-tal!

Vognparken med nye beholdere til de næste områder, der skal følge Langås og Ulstrups flotte indsamlinger, er fyldt godt op.

07. april 2016 - Oprettet af Lone Annette Topping

Postnumrene Lang og Ulstrup er de første områder i Randers Kommune, hvor der er blevet sorteret og indsamlet organisk affald.

Affaldskontoret har nu fået foretaget en analyse af det indsamlede affald, og resultatet ser rigtigt godt ud. Der blev analyseret på godt 24.000 kg organisk affald, og heraf var kun 10 procent frasorteret ikke-organisk affald.

”Det er et rigtigt fint resultat, når man tænker på, at ordningen er rimeligt ny. Det var først i november måned, at borgerne i de to områder begyndte at sortere det organiske affald fra. I det hele taget er udrulningen af ordningen gået rimeligt smertefrit. Borgerne i Langå og Ulstrup er gået på med krum hals, og de erfaringer vi har gjort os i her, er blevet indarbejdet i den videre udrulning af ordningen i postnumrene 8940 og 8960”, fortæller affaldschef Jørgen Niemann.

Når ordningen er fuldt udnyttet, vil den betyde en reduktion på 6.000 tons udledt CO2 om året i Randers Kommune, og den for vores afgrøder nødvendige fosfor bevares i kredsløbet, i stedet for at blive brændt af. Det er gode nyheder både for økonomien og for miljøet. Det positive resultat af analyser og den gode feedback fra det første område, der har sorteret organisk affald, giver en god energi i arbejdet, fordi vi i fællesskab gør noget godt for miljøet.


Jørgen Niemann står med én af rullerne med affaldsposer, der leveres samtidigt med en beholder til organisk affald og den lille grønne køkkenspand til sorteringen i køkkenet.