Stor tilfredshed med udsortering af organisk affald

Og det er jo godt at vide for næste hold borgere, der skal i gang med at sortere det organiske affald fra.

25. januar 2016 - Oprettet af Lone Annette Topping

Siden november 2015 har borgerne i 8860 Ulstrup og 8870 Langå sorteret det organiske affald fra. Affaldskontoret, Miljø og Teknik ønskede derfor en analyse af borgernes oplevelse af den nye service. I uge 2 blev der således gennemført 100 telefoninterviews med tilfældigt udvalgte personer, der er ansvarlige for håndtering af affald i husstandene.

Konklusionen på analysen er, at der er udbredt tilfredshed med affaldsordningerne ved husstanden, og at den nye service med afhentning af organisk affald fungerer fint for borgerne.

Nedenstående er et uddrag af analysen…

  •          70 % finder det meget vigtig eller vigtig at sortere affald
  •          86 % finder det ikke svært at sortere affald
  •          90 % finder det ikke svært at sortere organisk affald fra
  •          81 % var meget tilfredse eller tilfredse med den information, de havde modtaget
  •          86 % oplever aldrig, at de udleverede poser til organisk affald revner

Hele analysen kan læses her.

Som konsekvens af analysen bliver den nye service udrullet på samme måde i næste område, hvilket er 8940. I uge 5 vil borgerne i 8940-området modtage information vedrørende udsortering af organisk affald.