Tilfredshedsanalyse på indsamling af organisk affald i 8960

I 8960 Randers SØ er de godt tilfredse med at sortere det organisk affald fra.

19. august 2016 - Oprettet af Lone Annette Topping

Ligesom vi har gjort det i de to tidligere etaper i udrulningen af sortering af organisk affald fra restaffaldet, så vi har foretaget en brugerundersøgelse blandt borgere i området. Da området er lidt større end de foregående etaper, så har vi denne gange spurgt 200 borgere.

Så der er nok engang gennemført telefoninterviews med 200 tilfældigt udvalgte personer, der er ansvarlige for håndteringen af affaldet i husstandene.

Konklusionen på analysen er, at der er udbredt tilfredshed med affaldsordningerne ved husstanden, og at den nye service med afhentning af organisk affald fungerer fint for borgerne. Af de adspurgte synes 77 procent, at det er vigtigt at sortere affaldet. Det er en lille forringelse i forhold til 8940, hvor 90 procent mente, at det var Vigtigt/Meget vigtigt. Så kan man måske spørge lidt drillende, om de er mere 'grønne' i 8940 ;-)

Heldigvis synes 87 procent af de interviewede, at det også er nemt! Det tager vi som tegn på, at det også giver god mening for borgerne, at de skal sortere det organiske affald fra.

Nedenstående er et sammendrag af analysen:

Du kan læse hele tilfredsanalysen her!

I 8930 Randers NØ har vi fået tilmeldingerne tastet ind, og vi begynder nu at køre beholdere ud til ejendommene. Samtidigt sender vi informationsbreve ud til postnumrene 8970 og 8983, så i uge 46 skal Havndal og Gjerlev J borgerne også i gang med at sortere organisk affald.