Det burde være løgn...

... men behovet er fortsat stort. Det var den følelse, man sad med efter Y’s Men’s klubberne i Randers i fredags delte ud af overskuddet fra GenBrugen

Blandt de mange modtagere af penge fra GenBrugen, var der en repræsentant (i midten) fra Kirkernes Familiehjælp, som står for maduddeling til familier med børn.

09. juni 2016 - Oprettet af Lone Annette Topping

Ud af i alt 45 ansøgninger valgte Y’s Mens’ klubberne at støtte 18 forskellige velgørende organisationer, der arbejder frivilligt med fx udsatte børn, handicappede eller misbrugere.

Blandt de 18 udvalgte organisationer som fik støtte var Kirkernes Familiehjælp. Kirkernes Familiehjælp uddeler basismad til trængte børnefamilier i Randers. At tænke sig, at der er behov for den slags hjælp i Randers. Og så har de tilmed en venteliste… 

Udover Kirkernes Familiehjælp, fik følgende støtte:

Støtteforeningen ved Hospice Randers, Hjerneskadeforeningen, Randers Krisecenter, Idræt for Sindslidende, Red Barnet Randers Familieoplevelser, Randers KFUM, GAIA, Værestedet Perron 4, Bosted Åbo, Den blå paraply, Barnets sag, Børsterne (tandpleje til udsatte), Y’s Guys, FDF Ø. Bjerregrav, Kirkens Korshærs Byarbejde, Aktivitetsforeningen og Café Rusfri.

Alt i alt blev der uddelt 190.000 kr. Pengene stammer fra genbrugssalg på Randers Genbrugsplads, i et samarbejde mellem Y’s Men’s klubberne i Randers og Affaldskontoret.

Næste uddeling sker til november.