Vi siger en stor tak til Randrusianerne!

Vi har siden august kørt en stor kampagne i Randers Kommune, hvor vi bad byens borgere om, at det de lægger i genbrugsbeholderen blev skyllet rent og sorteret rigtigt. Og dem der sorterer indholdet af genbrugsbeholderne fortæller, at det affald de får ind nu er renere, end før kampagnen blev skudt i gang.

20. oktober 2016 - Oprettet af Lone Annette Topping

Og det er rigtigt dejligt, at kampagnen er nået ud til folk, og at det rent faktisk kan mærkes for de medarbejdere, der står med hænderne nede i vores affald.

Udover at dunsten fra en måned gammel rødkål eller rådden levertran kunne få det til at vende i svagere maver, så betyder det rigtigt meget for det arbejdsklima, som medarbejderne i sorteringen på affaldsterminalen har. Og det betyder også noget for alle vi andre, for jo renere en fraktion affald er, jo mere får vi ind ved salg til genbrug – og det kan ses på de gebyrer, vi betaler via ejendomsskatten. Så det er en ægte win-win situation for alle.

Inden træerne vokser helt ind i himlen, så er den anden del af budskabet desværre ikke brudt lige så godt igennem. Der kommer stadigvæk alt for meget fejlsorteret affald i genbrugsbeholderen. Specielt plastik poser og anden blød plast stopper valserne til sorteringsbåndet. Det betyder, at det hele går i stå, indtil valsen er blevet renset for plastik poser, snore og ledninger. ’Jamen, det betyder jo en masse unødig ventetid for medarbejderne, at båndet står stille. Og det betyder også, at det kan være svært at nå målene for mængderne, der kan køres gennem båndet’, siger Affaldschef Jørgen Niemann Jensen. ’Så det vil vi arbejde videre med’, fortsætter han. ’Det vigtigste er de forhold, som medarbejderne arbejder under, så vi er selvfølgelig rigtigt glade for, at så mange Randrusianere har taget budskabet til sig’, slutter han.

I genbrugsbeholderen må du kun smide henholdsvis papir eller tom og rengjort emballage af glas, metal og hård plast (al den plast du kan tromme på) – alt andet skal sorteres på anden vis.

Nedenstående affald er ikke til genbrug, men skal alt sammen i beholderen til restaffald. På forhånd tak!