Den Store Affaldsdyst i Nordbyen

Onsdag eftermiddag løb Den Store Affaldsdyst af stablen i Randers Nordby. Dysten var et opgør mellem Møllevænget og Storgaardens afdelinger 25 og 28, og skulle afgøre hvilken afdeling, der har været bedst til at sortere madaffald i opstartsfasen af den nyindførte sortering af organisk affald.

Doris Rasmussen tog imod Den Store Affaldsdysts-trofæ på vegne af afdeling 28 her overrakt af vicevært, Torben Munk.

27. april 2017 - Oprettet af Lone Annette Topping

Det ses ofte, at etageejendomme har nogle udfordringer i forhold til sortering af affald. Derfor har Affaldskontoret ved Randers Kommune de seneste måneder kørt en målrettet kampagne om god sortering af affald i to tilfældigt udvalgte boligafdelinger i Nordbyen. Afdelingerne er blevet fulgt og vejledt i hele opstartsfasen af den nye sortering af organisk affald. Ordningen trådte i kraft i februar, og nu her godt to måneder senere ser vi resultaterne af indsatsen.

Antropolog Cecilie Jakobsgaard fra affaldskontoret har stået for undersøgelser af beboernes affaldsvaner og behov – og sørget for særligt tilpasset kommunikation i forbindelse med implementeringen af den nye sortering. Det har blandt andet indebåret særligt tilpasset informationsmateriale, beboermøder og et ugentligt arrangement 'Spørg Affalds-Cecilie'. Her har beboerne kunne stille alle de spørgsmål, som man ofte har, når man går i gang med en ny ordning. 'Den Store Affaldsdyst' er det sidste arrangement i rækken af forskellige tiltag. De to afdelinger har konkurreret om, hvem af dem der har sorteret mest organisk affald fra i en 6-ugers periode. Her løb afdeling 28 af med sejren med 12,5 kg madaffald sorteret pr. husstand – mod afdeling 25s 12 kg pr. husstand.

Doris Rasmussen fra Garnisonsvej tog imod trofæet for 'Den Store Affaldsdyst' på vegne af sin afdeling. Sortering er vigtig for Doris, der med pokalen i hånden fortæller, at hun ville ønske, at hun kunne have været i gang med at sortere madaffald for allerede tyve år siden.

Resten af de fremmødte ved arrangementet erklærer sig enige og understreger, at den øgede information og kontakt har hjulpet dem rigtig godt i gang med sorteringen. I den periode, hvor projektet har kørt, har afdeling 28 fordoblet de affaldsmængder, de sorterer til genanvendelse fra 8 til 17% sammenlignet med samme periode i 2016. Det er over al forventning, fortæller ejendomsfunktionær Torben Munk. Det er da også et stort skridt mod målet: genanvendelse af 50% af husholdningsaffaldet i 2020.