Det du gør, flytter noget!

Nu er de fleste enfamilieshuse i fuld gang med at sortere organisk affald fra. Det kan ses på tallene for indsamlingsmængder - og ikke kun for det organiske affald.

04. maj 2017 - Oprettet af Lone Annette Topping

Affald og genbrug er under forvandling. Indsamlingen af organisk affald er under implementering og det sætter sine tydelige spor. Først og fremmest fordi borgerne har taget godt imod ordningen, og der bliver udsorteret i de mængder, som vi havde beregnet. Vi er stadig i gang med at levere beholdere til organisk affald til den sidste etape af en enfamilieshuse i 8920. Til trods for at det altså ikke er alle, der endnu er i gang med at frasortere æbleskrog og kartoffelskræller, så viser tallene for de første tre måneder allerede en stor fremgang på flere fronter. 

15 % - et gennemgående tal inden for affald og genbrug

Restaffald

Mængden af restaffald er faldet med ca. 15 % de første måneder af 2017. Det skyldes frasorteringen af organisk affald, men er alligevel overraskende meget, når nu ikke alle husstande er tilsluttet indsamlingen endnu. Der bliver helt sikkert sorteret mere genbrug fra end tidligere, og måske er man blevet mere opmærksom på, hvad der er affald, og hvad der er genbrug.

De faldende mængder ses også i ønsket om mindre affaldsbeholdere, eller at man ønsker at overgå til 14-dages tømning. De faldende mængder af restaffald er en god forretning for både borgerne og kommunen. Det koster nemlig penge at få restaffaldet sendt til forbrænding. 

Papiraffald

Papirmængderne har været jævnt faldende de senere år, hvilket er blevet tilskrevet en øget digitalisering i samfundet, færre aviser og reklamer. Men alligevel er de indsamlede papirmængder steget med 15 % de første måneder af 2017. Det er lidt overraskende, men vurderes som en sideeffekt af indsamlingsordningen for organisk affald. Sammen med den megen information omkring den nye ordning med udsortering af organisk affald er byens borgere blevet mere opmærksomme på sortering i det hele taget.

Metal, glas og plastik

Der har været en pæn stigning i de indsamlede mængder i de senere år, men 15 % er alligevel meget. Stigningen er fra ca. 1.500 tons i 2012 til næsten 2.200 tons i 2017 (estimeret). Selvom glasset er det tunge element i indsamlingen, så er det ikke det, som vi får mere ind af i genbrugsbeholderen. Det ser ud til, at det specielt er hård plastik, der nu ender mere og mere af i genbrugsbeholderen. Det er helt sikkert samme effekt, som nævnt under papir, at man er blevet mere opmærksom på plastik, og at det sagtens kan gå til genbrug også.

Affaldskontoret mærker det også ved flere henvendelser om fyldte genbrugsbeholdere både fra borgerne og fra skraldemændene og med forespørgsler om hyppigere tømning. Det arbejder vi på at finde en løsning for. 

Vi vil gerne sige en stor tak til alle, fordi I bare gør det super godt!