Efteruddannelse giver både resultater og trivsel

Et års fokuseret indsats på efteruddannelse af medarbejderne har båret frugt på Affaldsterminalen. I dag blev det belønnet med Efteruddannelsesprisen fra VEU-Center MidtØst.

06. december 2017 - Oprettet af Klaus Kohberg

Skolestuen på Affaldsterminalen danner normalt ramme om besøg fra skolebørn. Men gennem det seneste år har den været ekstra flittigt brugt, for medarbejderne på Affaldsterminalen har også været på skolebænken. I dag er de samlet for at modtage VEU-Center MidtØsts Efteruddannelsespris.

”Vi vil gerne give jer en pris,” starter Gert Ringgaard, formand for VEU-Center MidtØst. ”Vores opgave er at få flere gennem efteruddannelse. Derfor er det dejligt at komme et sted, hvor der virkelig bliver gjort noget ved det i praksis. Vi ønsker at hylde en virksomhed, som har fokuseret på at arbejde systematisk med uddannelse, og ikke mindst med motivationen for at kompetenceudvikle”, fortæller Gert Ringgaard, da han overrækker prisen.

Et eksempel til efterfølgelse

Affaldsterminalen fik stor ros for at koble den enkelte medarbejders kompetenceudvikling med virksomhedens fremtid. En øvelse, der kan være rigtig svær. Derfor fremhæver Gert Ringgaard også i sin tale, at Affaldsterminalen er lykkes sjældent godt med at skabe forståelse for, hvorfor efteruddannelsen er vigtig.

På Affaldsterminalen er der stor forståelse for, at stadig større krav til brug af it og en ny organisering med selvledende teams stiller nogle nye krav til medarbejderne.
”Alle har været på kurser i sprog, it, kommunikation og konflikthåndtering. Det er derfor ikke kun specifikke færdigheder, men også samarbejde – både internt og i forhold til borgerne – der har været fokus på. Det har givet et helt generelt kompetenceløft, og det smitter af på både resultater og trivsel,” fortæller driftsleder ved Affaldsterminalen, Allan Asp Poulsen.

Ikke kun for firmaets skyld

”Vi har en mission. Vi nedbringer miljøbelastning, vi udnytter vores ressourcer, og vi tjener penge på det. Det er medarbejderne, der løser vores kerneopgaver, og uden dem, kan vi selvsagt ikke nå det, vi stiler efter. Derfor er det jo også rart med sådan en pris, så det er jeg stolt af - og tak til medarbejderne for, at de er med på den”, lyder det fra Allan.

Fra arbejdsgiverens synspunkt er det dejligt, at efteruddannelsen gavner både den daglige drift og trivslen på arbejdspladsen. Men også fra medarbejdernes side, bliver der sat stor pris på, at der er fokus på uddannelse.

”Der er virkelig sket noget, og vi kan tydeligt mærke i hverdagen, at både samarbejde og det sociale fungerer på en helt anden måde,” fortæller Jan Skjødt, der er tillidsmand på Affaldsterminalen. ”Når en arbejdsgiver vil investere i medarbejdernes uddannelse, får det folk til at føle, at de er værdsat, og de får noget, de bruge til noget. Det er personlig udvikling for den enkelte”, slutter Jan.