Havndal og Gjerlev borgerne kan bare det der!

Vi har gennemført en tilfredshedsanalyse i Havndal og Gjerlev omkring ordningen med udsortering af organisk affald - og de giver topkarakterer.

06. marts 2017 - Oprettet af Lone Annette Topping

Siden vi i november 2015 har udrullet ordningen med udsortering af organisk affald fra restaffaldet etapevis, så har vi efter hver etape lavet en analyse af borgernes oplevelse af den nye service. Vi har igen gennemført 100 telefoninterviews med tilfældigt udvalgte personer for 5. etape i Havndal og Gjerlev J.

Konklusionen på analysen er, at der er mere end udbredt tilfredshed med affaldsordningerne ved husstanden, og at den nye service med afhentning af organisk affald fungerer fint for borgerne. Faktisk er hele 94 procent enten 'Tilfredse' eller 'Meget tilfredse' med den nye affaldsordning, og det er rekord!

Nedenstående er et uddrag af analysen…

  •          78 % finder det 'Meget vigtigt' eller 'Vigtigt' at sortere affald
  •          94 % finder det ikke svært at sortere organisk affald fra

Så en stor tak til Havndal og Gjerlev J for indsatsen!

Hele analysen kan du læse her!