Vi havde jo lovet at vaske din beholder, men…

Vi havde planer om, at vi ville komme forbi alle ejendomme og spule beholderne til organisk affald af. Disse planer har vi nu desværre lagt til hvile.

30. august 2017 - Oprettet af Lone Annette Topping

Det var planen, at vi to gange årligt ville komme forbi alle ejendomme og give beholderen til organisk affald en tur på vaskebilen. Vi har nu i mere end et år forsøgt at få vaskebilen til at fungere, men den har holdt mere på værksted end den har været ude at køre. Så vi har måttet indse, at den aldrig kommer i drift.

Hvad kan du gøre i stedet?

De fleste klarer sig allerede i dag uden problemer. Vi har et par fif til at forebygge lugtgener fra beholderen:

  • Affaldet skal altid i en pose. Lad være med at smide affaldet direkte i beholderen. Du får udleveret poser til ét års forbrug hvert forår. Løber du tør, kan du sagtens bruge andre poser.
  • Slå en knude på posen. Så undgår du at væden fra affaldet samles i bunden af beholderen til glæde for maddiker m.m.
  • Undgå at kaste alt for meget rundt med posen. Hvis du lægger posen stille og roligt i beholderen, så er der større chance for, at der ikke går hul på den, og at affaldet og væden bliver indenbords.

Er der gået hul på posen, så kan det være, at du bliver nødt til at spule beholderen af med haveslangen. I sommermånederne har nogle få borgere oplevet problemer med maddiker i beholderen. Dem kommer du nemmest af med ved at hælde en kedelfuld kogende vand i beholderen og lade den stå i fem minutter. Det kan være, at du er nødt til at gentage proceduren. Bagefter kan du lægge beholderen på siden og tømme vandet ud.

Hvis du vil bruge et vaskemiddel, så vælg et miljørigtigt et af slagsen. Når vi har lavet strøm på det organiske affald, så køres restproduktet (pulpen) ud på vores landbrugsjorder. Derfor beder vi dig undgå at bruge vaskemidler med miljøfarligt indhold.

Jamen har jeg ikke betalt for den service?

Jo, du har betalt via renovationsgebyret på din ejendomsskat. Men pengene er øremærkede til kun at blive brugt i affaldsøjemed. Så den besparelse vi har haft på, at vaskebilen står stille, vil indgå i Affaldskontorets regnskab, og på den måde være med til at sikre, at renovationsudgiften om ikke falder, så måske ikke stiger til næste år.