”Jamen, hvor ren ska’ så’n en ymerbøtte da være? ”

Det og mange andre affaldsrelaterede spørgsmål kan du få svar på i weekenden den 17. og 18. februar, hvor Arena Randers igen lukker dørene op for Bolig & Livsstilsmessen 2018. Her kan du møde Randers Kommune i form af nogle af de medarbejdere, der til dagligt har med dit affald at gøre.

Medarbejdere ved sorteringsanlægget, hvor din hårde plastik fra genbrugsbeholderen yderligere håndsorteres.

06. februar 2018 - Oprettet af Lone Annette Topping

Genbrugsbeholderne til metal, glas og plast er begyndt at bugne i Randers Kommune. Kort sagt så er borgerne blevet meget bedre til at sortere fra til genbrug. Så gode, at det kan være svært at få plads til det hele i genbrugsbeholderen. Derfor arbejder vi på, at genbrugsbeholderne i løbet af 2018 bliver tømt hver tredje uge i stedet for hver 4 uge, som det er i dag.

Idet flere er blevet mere opmærksomme på, at meget af vores affald kan komme i genbrugsbeholderen i stedet for til dyr forbrænding, så dukker der også flere spørgsmål op om, lige præcis hvad der må komme i, og hvor rent det så skal være. Man skal jo ikke bruge en masse varmt vand på ymerbøtten, men den skal alligevel være så ren, at det ikke bliver uhumsk og uhygiejnisk for de medarbejdere der senere skal stå og sortere ymerbøtter og vindrue bakker. Så på messen kan du få gode tips og råd til, hvordan man bedst og billigst kan tjene både miljøet og sikre sig et lavere affaldsgebyr.

Alle enfamiliehuse er nu i fuld gang med at sortere organisk affald fra, og ordningen er så småt i gang med at blive rullet ud i alle etageejendomme i Randers Kommune. Halvdelen af de kommunale institutioner er også kommet i gang. Det at man skal til at forholde sig til en ny affaldsfraktion, madaffaldet, har gjort at der også er kommet mere fokus på resten af vores affald, og rent faktisk er vi blevet så meget bedre til at få smidt hård plastik i genbrugsbeholderen, så at mængden er steget med 50 procent. Vi forventer, at det til stige endnu mere, når også etageejendommene kommer med på den nye ordning.

Kommunen skal hvert 6 år udarbejde en affaldsplan for affaldshåndteringen i kommunen. På messen har du mulighed for at deltage i diskussionen om kommunens fremtidige affaldshåndtering og komme med gode idéer, som vi kan arbejde videre med.

Der er selvfølgelig mulighed for at få svar på alle dine spørgsmål om sortering, affald og genbrug, eller du kan deltage i konkurrencen ”Find 5 fejl” i beholderen til metal, glas og hård plast. Vi udtrækker en vinder både lørdag og søndag.

Det er femte gang at Affaldskontoret deltager på Randers Messen. Formålet er at komme i kontakt med borgerne. Både for at borgerne kan få stillet deres nysgerrighed, blive klogere og få svar på deres eventuelle spørgsmål, men mindst lige så meget for at personalet på Affaldskontoret kan blive klogere på borgernes erfaringer med og reaktioner på systemet.

Vi ses på Randers Messen!