Nyt regulativ for husholdninger

Vi har opdateret affaldsregulativet for husholdninger. Der er to ting, der i 2019 kommer til at påvirke dig, der bor i enfamiliehus med egne beholdere eller affaldsstativ.

31. oktober 2018 - Oprettet af Klaus Kohberg

Affaldsregulativet er de rammer og regler, affaldsindsamlingen i Randers Kommune følger. Der er to ændringer, der kommer til at påvirke husstande med egne beholdere eller affaldsstativ.

Vi går i gang med ændringerne i de første måneder af 2019. Du vil få mere information om, hvad der skal ske, hvis du bliver påvirket.

  • Papirsække til restaffald og kassetter til genbrugsmaterialer udfases og erstattes med beholdere. Det gør vi af hensyn til skraldemændenes sikkerhed og arbejdsmiljø, samtidig med at det giver en mere ensartet og billigere løsning.
  • Du får et afslag i prisen på 62,50 kr. pr. beholder, hvis de står ude ved vejen. Tilsvarende opkræves et ekstra beløb på 62,50 kr. pr. beholder, hvis de står længere end 20 meter fra skel. Står beholderne mellem 5 og 20 meter fra skel, betaler du listeprisen.

Læs det nye affaldsregulativ her.

Affaldsregulativet er godkendt i byrådet og træder i kraft pr. 1. januar 2019. Har du kommentarer til regulativet, så send en mail til affald@randers.dk inden den 30. november.