Ros dine naboer – de sorterer drøngodt

Vi siger det ofte, og nu kan en ny måling bevise det: Borgerne i Randers Kommune er rigtig gode til at sortere deres affald og genbrug.

15. juli 2018 - Oprettet af Klaus Kohberg

Hele Danmark (ja, faktisk hele EU) har i disse år fokus på at få genanvendt så meget som muligt af affaldet fra husholdningerne. Det har vi selvfølgelig også i Randers, og det går ganske godt. I en ny opgørelse ligger Randers Kommune på en delt 6. plads blandt alle danske kommuner. Den flotte placering bunder i, at 49% af alt det vi samler ind fra den almindelige husholdning bliver genanvendt.

Det bliver kun bedre

Alle villaer sorterer i dag det organiske affald fra, så det kan gå til produktion af biogas og sidenhen bruges som gødning. Etageejendommene i Randers midtby er så småt i gang med den lille, grønne spand, og når den er blevet en del af hverdagen der også, så vil vi i løbet af i år runde de 50% - fire år før EU's målsætning.

Der er dog ingen grund til at hvile på laurbærrene. Borgerne i Randers Kommune går ind for sortering og bakker rigtig godt op deres grønne kommune, så Affaldskontoret fortsætter selvfølgelig med at optimere sorteringen og indgå i nye samarbejder, der kan give liv til nogle af de affaldstyper, der tidligere har været svære at genanvende.

Helt fremme i plastikskoene

Et af tidens store emner er plastik, og her er Randers med til at sætte dagsordenen. Takket være visioner og masser af gåpåmod hos lokale virksomheder, kan borgerne i Randers trygt regne med, at deres plastik bliver brugt til noget fornuftigt – også den besværlige del af plastikken.

Da vi begyndte at sortere plastikken fra, var det ikke alt, vi kunne komme af med. Men vi ville ikke bede borgerne om at sortere det fra, og så sende det til forbrænding. Derfor har vi haft opbevaret en del af plastikken, og nu kan vi altså komme af med den i et lokalt kredsløb.

Se TV Nyhedernes indslag om plastikken i Randers og Dansk Affaldsminimering her.

Lidt ekstra til affaldsnørderne: Sådan udregnes de 49%

EU har fastsat syv affaldstyper fra husholdningerne, som vi skal have ekstra meget fokus på at få genanvendt. Det er de såkaldte fokusfraktioner: organisk affald, papir, pap, metal, glas, plast og træ.

Når vi skal regne procenten ud, tager vi den samlede mængde affald, der kommer fra husholdningerne. Både det, der bliver samlet ind i skraldebilerne (restaffald, organisk affald og genbrugsbeholderen), og det, der bliver afleveret på genbrugspladserne som brændbart og i containerne med de syv fokusfraktioner.

Mængden af de syv fokusfraktioner holdt op imod det samlede tal giver i skrivende stund 49%.

Hvad er de sidste 51% så, tænker du måske? Det er det, der bliver smidt ud som restaffald eller kommer i containeren til brændbart. En del af det, er mælkekartoner, pizzabakker og andre ting, vi ikke kan genbruge. Men en stor del af det, kunne måske godt blive sorteret fra og genbruges. Derfor er det bestemt ikke urealistisk, at vi kan komme godt op over de 50%, som er EU’s målsætning for 2022.