Vi har ikke glemt dine poser...

Vi har ikke glemt dine poser til organisk affald - vi er bare blevet lidt forsinkede med leveringen.

01. maj 2018 - Oprettet af Lone Annette Topping

Vi havde lovet at en beholdning af nye grønne poser til organisk affald ville blive leveret til alle enfamiliehuse i løbet af marts og april. Det har taget længere tid end forventet, og det betyder, at vi er blevet noget forsinkede. Du er altså ikke glemt. Vi kører stadig på fuld tryk. Vi skal lige bruge en måneds tid mere, førend vi har været rundt til alle. Så inden udgangen af maj måned så skulle vi også være nået forbi dig.

Er dine grønne poser sluppet op, så bruger du bare en hvilken som helst anden plastik pose - de bliver sorteret fra i anlægget.

Vi beklager forsinkelsen.