Har du studset over prisen?

Prisen for at få hentet affald og genbrug er steget i år. Det skyldes primært, at det har været rigtigt billigt de foregående år. Vi foreslår, at du benytter lejligheden til at tjekke, om du har den optimale løsning hjemme hos dig.

07. januar 2019 - Oprettet af Klaus Kohberg

Måske har du studeret din ejendomsskattebillet og har undret dig lidt over, at prisen for vores indsamlingsordninger har taget et lille hop? Det skyldes først og fremmest, at vi i 2018 havde nyt udbud og fik en ny renovatør. Den seneste renovatør var meget billig, og det har vi levet højt på i nogle år. Efter udbuddet er prisen for tømning af beholdere steget. Kombineret med nye ordninger, blandt indsamling af organisk affald, giver det en samlet prisstigning.

Koster det samme som i 2012 for de fleste

Selvom vi nu sorterer organisk affald, tømmer genbrugsbeholderen hver 3. uge og har flere nye services, betyder det ikke, at prisen skal til at sætte rekord. De seneste års faldende priser gør nemlig, at vi i med stigningen i år lander på et prisniveau, der svarer til 2012-niveauet for de fleste husstande.

Har du den optimale løsning?

Bliver spanden til restaffald aldrig helt fuld? Så er der penge at hente ved at nøjes med en tømning hver 14. dag. Står dine beholdere ved skel, er der også lidt at hente der.
Tjek vores oversigt over priser og beholdere, og se, om du har den smarteste løsning.