Nu leverer vi snart nye grønne poser til dit madaffald

Foråret lurer lige om hjørnet, og vi er i starthullerne på den årlige levering af nye grønne poser til udsortering af det organiske affald til alle enfamiliehuse i kommunen.

Så går vi i gang med at levere nye grønne poser til dit organiske affald

20. februar 2019 - Oprettet af Lone Annette Topping

Hvert forår leverer vi gratis poser til madaffaldet til enfamiliehuse. Vi starter i februar med i postnumrene 8866 og 8870, og inden udgangen af april, har vi været hele vejen rundt i kommunen.

Den vejledende tidsplan ser sådan ud:

   Måned:          

    Postnummer                      

   Februar

   8860 – Ulstrup
   8870 – Langå
   8970 – Havndal
   8990 – Fårup
   9550 – Mariager

   Marts

   8981 – Spentrup
   8983 – Gjerlev
   8900 – Randers C
   8930 – Randers NØ

   April

   8920 – Randers NV
   8940 – Randers SV
   8960 – Randers SØ

Vi skal langt omkring

Sidste år leverede vi poser til 26.728 husstande. Det er mange adresser at besøge, så tidsplanen er vejledende, og det kan ske, at vi bliver lidt forsinkede.

Vi har valgt at levere grønne poser til det organiske affald for at gøre det nemmere at sortere. Man kan dog sagtens bruge en hvilken som helst anden slags plastikpose, da alle poser bliver sorteret fra, inden vi laver biogas og gødning af affaldet. De uddelte poser er blot en ekstra service til hjælp til indsamlingen.

Slipper poserne op før det, så leverer vi igen til næste forår. Men du kan bruge helt almindelige poser uden problemer. 

Vi er seje til at sortere i Randers

Vi indsamler stigende mængder af organisk affald i Randers Kommune. I 2017 nåede vi at indsamle 4.400 tons madaffald, og i 2018 steg det til 5.200 tons. I 2019 vil det blive endnu mere, når vi får alle etageejendommene i gang med også at frasortere organisk affald. Vi regner med totalt at nå op på 6.500 tons affald til produktion af biogas. Det svarer til strømforbruget for knap 1.000 husstande i et år. Det kan vi godt være lidt stolte af, specielt når vi er hele 3 år længere fremme end det nationale mål, hvor vi er forpligtet til at genanvende 50 procent af 7 udvalgte fraktioner af vores husholdningsaffald.

Uden jer går det ikke

Vi har været meget heldige med den store opbakning der har været til indsamlingen af madaffaldet. Det er gået meget bedre end vi havde turdet håbe. Dette er kun en succes historie, fordi I, kommunens borgere, har taget ordningen til jer, og fordi I yder en stor indsats. Vi ’high fiver’ alle kommunens borgere for den flotte indsats, og vi glæder os til at se, hvor meget vi ved fælles hjælp fortsat kan få indsamlet af madaffald og andet genanvendeligt husaffald.