Planlægning, lovgivning, analyser med mere...

Her kan du læse om alt det, der foregår bag kulisserne omkring affald og håndteringen heraf. Hvad er der planlagt? Hvad siger loven? Hvad vil vi med det hele?

Exit

Affaldsbladet Exit bliver husstandsomdelt en gang om året. I bladet kan du både finde praktiske oplysninger om håndteringen af dit affald og spændende artikler.

Affaldsanalyser

Her kan du finde rapporter fra de gennemførte affaldsanalyser siden kommunesammenlægningen.

Affalds- og ressourceplan

Vi har en ny plan i støbeskeen, og vi har hele 6 udfordringer til dig og din skarpe hjerne.

Lovgivning

På linkblokkene finder du de regulativer, bekendtgørelser og lovstof der regulerer og er lovgivende på affaldsområdet.