Affalds og ressourceplan

Affalds- og Ressourceplan 2018 er en plan der beskriver Randers Kommunes visioner og planer for affaldsområdet.

Affalds- og ressourceplanen 2018 er et værktøj til Randers Kommunes planlægning og prioritering af det daglige arbejde på affaldsområdet. Den giver borgere, virksomheder og andre interesserede informationer om kommunens affaldsordninger og planerne for fremtiden. Planen bliver revideret hvert 6. år. 

Miljø og Teknikudvalget vedtog "Affalds- og Ressourceplan 2018" d. 28. november 2013.