Affaldsanalyser

Her kan du finde rapporter fra de gennemførte affaldsanalyser siden kommunesammenlægningen.

Nye affaldsvander i Randers Nordby (2017)

En antropologisk undersøgelse og udvikling af en ny kommunikationsstrategi i forbindelse med udrulning af udsortering af organisk affald i etagejendomme.

Nye affaldsvaner i Randers Nordby

Hvad ligger bag den dårlige vande (2017)

En analyse af barrierer for affaldssortering i etageejendomme i Randers Nordby - og muligheder for at overkomme dem.

Hvad ligger bag den dårlige vane?

Uforløste potentialer på genbrugspladser 2016

Denne rapport præsenterer resultaterne fra et forsøg, hvor andelen af genanvendelige materialer fundet i småt brændbart på genbrugsstationer er forsøgt reduceret. Projektet er støttet af Miljøstyrelsens kommunepulje.

Uforløste potentialer på genbrugspladser

Brugertilfredshedsanalyse 2015/2016

Siden november 2015 har borgerne i 8860 Ulstrup og 8870 Langå udsorteret organisk affald. Affaldskontoret, Miljø og Teknik ønskede derfor en analyse af borgernes oplevelse af den nye service. I uge 2 blev der således gennemført 100 telefoninterview med tilfældigt udvalgte personer, som er ansvarlige for håndtering af affald i husstandene.

Konklusionen på analysen er, at der er udbredt tilfredshed med affaldsordningerne ved husstanden, og at den nye service med afhentning af organisk affald fungerer fint for borgerne.

Brugertilfredshedsanalyse vedrørende udsortering af organisk affald i 8860 og 8870

Brugertilfredshedsanalyse vedrørende udsortering af organisk affald i 8940

Brugertilfredshedsanalyse vedrørende udsortering af organisk affald i 8960

Brugertilfredshedsanalyse vedrørende udsortering af organisk affald i 8930

Affaldsanalyse 2012

Analysen har til formål at bestemme potentialet for indsamling af genanvendeligt affald fra husholdninger i Randers Kommune.

Affaldsanalyse 2012

Brugerundersøgelse 2012

Analysen har til formål at fastsætte prisen for erhvervs adgang til genbrugspladserne.

Brugerundersøgelse 2012

Affaldsanalyse 2011/2012 

Analysen har til formål at bestemme mængde og sammensætning af småt brændbart fra genbrugspladsen i Randers. Både før og efter informationskampagne om bedre sortering.

Affaldsanalyse 2011/2012

Affaldsanalyse 2010

Analysen har til formål at bestemme dagrenovationens sammensætning i etageboliger.

Affaldsanalyse 2010

Affaldsanalyse 2009

Analysen har til formål at bestemme dagrenovationens sammensætning, samt konsekvenser af Randers Kommunes harmonisering af affaldsordninger.

Affaldsanalyse 2009

Affaldsanalyse 2008

Analysen har til formål at bestemme mængde og sammensætning af dagrenovation for to områder, samt foretage en sammenligning af disse områder. 

Affaldsanalyse 2008